STRMISKA, Maxmilián. Typologie stran a jejich role ve výzkumu politického stranictví ve Starém a Novém světě: několik poznámek (Party typologies and their role in the research into political partisanship in the Old and New Worlds: some remarks). In Teoretické a metodologické problémy výzkumu politických stran Afriky, Asie, Latinské Ameriky a Oceánie. Hradec Králové: Oftis, 2011. p. 11-26. ISBN 978-80-7405-149-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Typologie stran a jejich role ve výzkumu politického stranictví ve Starém a Novém světě: několik poznámek
Name in Czech Typologie stran a jejich role ve výzkumu politického stranictví ve Starém a Novém světě: několik poznámek
Name (in English) Party typologies and their role in the research into political partisanship in the Old and New Worlds: some remarks
Authors STRMISKA, Maxmilián (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Hradec Králové, Teoretické a metodologické problémy výzkumu politických stran Afriky, Asie, Latinské Ameriky a Oceánie, p. 11-26, 16 pp. 2011.
Publisher Oftis
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/11:00050497
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-7405-149-4
Keywords (in Czech) typologie; politické strany; výzkum.
Keywords in English typologies; political parties; research.
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D., učo 640. Changed: 14. 2. 2012 14:04.
Abstract
Schopnost jednotlivých typologií usměrňovat výzkum politických stran v nestejnorodých geopolitických kontextech se liší v závislosti na způsobu jejich výstavby. Z tohoto hlediska se jeví jako klíčový moment jejich výchozí teoretické a/nebo empirické ukotvení, jež by mělo vyhovovat účelu a záběru daného typologického schématu.
Abstract (in English)
Individual party typologies differ with regard to their dispositions and capability to direct and conduct the research into the party phenomena pertaining to heterogeneous geopolitical contexts according to the modes of their construction. Their theoretical and/or empirical grounding seems to be the key point of departure in this respect. The initial grounding should match up the purpose and reach of individual typologies.
Links
GA407/09/0387, research and development projectName: Politické strany v Africe, Asii, Latinské Americe a Oceánii
Investor: Czech Science Foundation, Political Parties in Africa, Asia, Latin America and Oceania
PrintDisplayed: 25. 3. 2023 11:13