STRMISKA, Maxmilián. Singapurské politické strany (1955-1963): studie k typologii stran v období dekolonizace. In Teoretické a metodologické problémy výzkumu politických stran Afriky, Asie, Latinské Ameriky a Oceánie. Hradec Králové: Oftis, 2011. s. 204-230. ISBN 978-80-7405-149-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Singapurské politické strany (1955-1963): studie k typologii stran v období dekolonizace
Název anglicky Political parties in Singapore (1955-1963): a study on typology of parties in the decolonization period
Autoři STRMISKA, Maxmilián (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Hradec Králové, Teoretické a metodologické problémy výzkumu politických stran Afriky, Asie, Latinské Ameriky a Oceánie, od s. 204-230, 27 s. 2011.
Nakladatel Oftis
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/11:00050498
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-7405-149-4
Klíčová slova česky typologie; politické strany; Singapur.
Klíčová slova anglicky typologies; political parties; Singapore.
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D., učo 640. Změněno: 14. 2. 2012 14:01.
Anotace
Vývoj politických stran v Singapuru v období druhé poloviny padesátých a počátku šedesátých let minulého století byl ovlivněn působením nestejnorodého souboru faktorů spjatých s procesem dekolonizace, expanze politické participace a utváření nové politické obce. Mimořádně významný byl v tomto ohledu dopad polarizace spjaté s kolonialisticko-protikolonialistickým a antikomunisticko-komunistickým štěpením.
Anotace anglicky
The development of parties in Singapore in the late 1950s and in the early 1960s was conditioned by a heterogeneous set of factors connected with the processes of decolonization, the expansion of political participation, and the polity building. The impact of polarisation stemming from the colonialist-anticolonialist and communist-anticommunist cleavages was of crucial importance.
Návaznosti
GA407/09/0387, projekt VaVNázev: Politické strany v Africe, Asii, Latinské Americe a Oceánii
Investor: Grantová agentura ČR, Politické strany v Africe, Asii, Latinské Americe a Oceánii
VytisknoutZobrazeno: 6. 2. 2023 21:25