STRMISKA, Maxmilián. Singapurské politické strany (1955-1963): studie k typologii stran v období dekolonizace (Political parties in Singapore (1955-1963): a study on typology of parties in the decolonization period). In Teoretické a metodologické problémy výzkumu politických stran Afriky, Asie, Latinské Ameriky a Oceánie. Hradec Králové: Oftis, 2011. p. 204-230. ISBN 978-80-7405-149-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Singapurské politické strany (1955-1963): studie k typologii stran v období dekolonizace
Name (in English) Political parties in Singapore (1955-1963): a study on typology of parties in the decolonization period
Authors STRMISKA, Maxmilián (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Hradec Králové, Teoretické a metodologické problémy výzkumu politických stran Afriky, Asie, Latinské Ameriky a Oceánie, p. 204-230, 27 pp. 2011.
Publisher Oftis
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/11:00050498
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-7405-149-4
Keywords (in Czech) typologie; politické strany; Singapur.
Keywords in English typologies; political parties; Singapore.
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D., učo 640. Changed: 14. 2. 2012 14:01.
Abstract
Vývoj politických stran v Singapuru v období druhé poloviny padesátých a počátku šedesátých let minulého století byl ovlivněn působením nestejnorodého souboru faktorů spjatých s procesem dekolonizace, expanze politické participace a utváření nové politické obce. Mimořádně významný byl v tomto ohledu dopad polarizace spjaté s kolonialisticko-protikolonialistickým a antikomunisticko-komunistickým štěpením.
Abstract (in English)
The development of parties in Singapore in the late 1950s and in the early 1960s was conditioned by a heterogeneous set of factors connected with the processes of decolonization, the expansion of political participation, and the polity building. The impact of polarisation stemming from the colonialist-anticolonialist and communist-anticommunist cleavages was of crucial importance.
Links
GA407/09/0387, research and development projectName: Politické strany v Africe, Asii, Latinské Americe a Oceánii
Investor: Czech Science Foundation, Political Parties in Africa, Asia, Latin America and Oceania
PrintDisplayed: 1. 10. 2022 16:24