Informační systém MU
STRMISKA, Maxmilián. Většinové poslání, územní rozprostření a typy politických stran v Indii (Majority vocation, territorial pervasiveness, and party types in India). In Teoretické a metodologické problémy výzkumu politických stran Afriky, Asie, Latinské Ameriky a Oceánie. Hradec Králové: Oftis, 2011. p. 159-173. ISBN 978-80-7405-149-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Většinové poslání, územní rozprostření a typy politických stran v Indii
Name (in English) Majority vocation, territorial pervasiveness, and party types in India
Authors STRMISKA, Maxmilián (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Hradec Králové, Teoretické a metodologické problémy výzkumu politických stran Afriky, Asie, Latinské Ameriky a Oceánie, p. 159-173, 15 pp. 2011.
Publisher Oftis
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/11:00050499
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-7405-149-4
Keywords (in Czech) typologie; politické strany; Indie.
Keywords in English typologies; political parties; India.
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D., učo 640. Changed: 14/2/2012 13:57.
Abstract
Studie představuje typologické schéma reflektující rozdílné vyjádření a dispozice k většinovému stranickému poslání ve vztahu k rozdílné míře teritoriálního rozprostření politických stran ve federálním a regionálním kontextu soudobé Indie.
Abstract (in English)
The study features a typological schema capable of assessing the diverging expressions of majority party vocation as well as the differing territorial pervasiveness of political parties within the contemporary federal and regional institutional frameworks of India.
Links
GA407/09/0387, research and development projectName: Politické strany v Africe, Asii, Latinské Americe a Oceánii
Investor: Czech Science Foundation, Political Parties in Africa, Asia, Latin America and Oceania
Displayed: 23/3/2023 00:07