PAPOUŠEK, Dalibor. Centrality and cosmopolitism in the Lukan imagination of Paul of Tarsus : a case of Jerusalem. In Anodos : studies of the ancient world 10/2010. 1. vyd. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2011. s. 247-254. ISBN 978-80-8082-500-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Centrality and cosmopolitism in the Lukan imagination of Paul of Tarsus : a case of Jerusalem
Název česky Centralita a kosmopolitismus v lukášovském zobrazení Pavla z Tarsu : případ Jeruzaléma
Autoři PAPOUŠEK, Dalibor (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Trnava, Anodos : studies of the ancient world 10/2010, od s. 247-254, 8 s. 2011.
Nakladatel Trnavská univerzita v Trnave
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/11:00050500
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-8082-500-3
ISSN 1338-5410
Klíčová slova česky Jeruzalém; chrám; centralita; Pavel z Tarsu; lukášovská teologie; diaspora; kosmopolitismus
Klíčová slova anglicky Jerusalem; temple; centrality; Paul of Tarsus; Lukan theology; diaspora; cosmopolitism.
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D., učo 349. Změněno: 20. 1. 2014 22:07.
Anotace
The article deals with the imagination of Jerusalem in the Acts of the Apostles. Jerusalem plays a crucial role in Luke’s theology as a starting point for the Christian church and mission. Therefore, close attention is paid to the protagonist of the Acts of the Apostles, Paul of Tarsus, and his relation to Jerusalem. The article reconsiders Paul’s relations to the city and temple of Jerusalem as well as to Jerusalem’s Christian community and its leaders. Luke’s vision of Jerusalem in the portrayal of Paul is examined as a locative anchoring of the Lukan cosmopolite theology, as a “diaspora myth of origins in the homeland” (M.P. Miller).
Anotace česky
Článek se zabývá zobrazením Jeruzaléma ve Skutcích apoštolských. Jeruzalém hrál zásadní roli v Lukášově teologii jako výchozí bod křesťanské církve a misie. Hlavní pozornost je proto věnována protagonistovi Skutků apoštolských, Pavlovi z Tarsu, a jeho vztahu k Jeruzalému. Článek znovu promýšlí Pavlův vztah k Jeruzalému jako městu a chrámu stejně jako k Jeruzalémské církvi a jejím vůdcům. Lukášovo pojímání Jeruzaléma při výstavbě Pavlova portrétu je nahlíženo jako nástroj lokativního zakotvení lukášovské kosmopolitní teologie, jako "diasporní mýtus o počátcích v domovině" (M. P. Miller).
Návaznosti
GA401/09/1111, projekt VaVNázev: Jeruzalémská církev a její role v sociálním utváření raného křesťanství
Investor: Grantová agentura ČR, Jeruzalémská církev a její role v sociálním utváření raného křesťanství
VytisknoutZobrazeno: 28. 6. 2022 12:03