SUQUET, Petra. Osvojování gramatiky francouzského jazyka a profily referenčních úrovní. In Janíková,V., Píšová, M., Hanušová, S. a kol. Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 101-113. Spisy Pedag. fakulty Masarykovy univerzity 155. ISBN 978-80-210-5718-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Osvojování gramatiky francouzského jazyka a profily referenčních úrovní
Název anglicky Acquisition of French Grammar and Reference Level Description
Autoři SUQUET, Petra (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Janíková,V., Píšová, M., Hanušová, S. a kol. Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků, od s. 101-113, 13 s. Spisy Pedag. fakulty Masarykovy univerzity 155. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00055611
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5718-0
Klíčová slova česky cizí jazyk; gramatický obsah učebnic; výuka francouzštiny; senzitivní fáze osvojování; úroveň A1 Společného evropského referenčního rámce; profily referenčních úrovní
Klíčová slova anglicky foreign language; grammar content of textbooks; French as a foreign language; sensitive acquisition stages; Level A1 of the Common European Framework of Reference for Languages; reference level descriptions
Změnil Změnila: Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D., učo 11336. Změněno: 4. 4. 2012 19:22.
Anotace
Cílem textu je poukázat na možnost uplatnění výzkumů v oblasti osvojování gramatiky francouzštiny jako cizího jazyka při výběru gramatických jevů učebnic francouzského jazyka. Nejprve poukazujeme na vliv těchto výzkumů na současně vytvářené profily referenčních úrovní pro francouzštinu, které lze uplatnit při analýzách jazykového obsahu učebnic a které jsme se rozhodli využít jako výzkumný nástroj v naší disertační práci. Dále představujeme některé z dílčích výsledků našeho výzkumu.
Anotace anglicky
In this text we point to the possibility of using researches on learning the grammar of French as a foreign language in the selection of grammatical features of French language textbooks. First, we point out the impact of such researches at nowadays created reference level descriptions for French, which can be applied to the analysis of language textbooks content, and which we decided to use as a research tool in our thesis. Then, we introduce some of the partial results of our research.
Návaznosti
MUNI/A/1018/2010, interní kód MUNázev: Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků (Akronym: METO)
Investor: Masarykova univerzita, Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 9. 8. 2022 18:16