BERÁNEK, Jaroslav. Rozvoj geometrické představivosti na základní škole (The development of geometrical imagination at the middle school). In PhDr. Jiřina Novotná, Ph.D. Moderní trendy ve výuce matematiky a fyziky. první. Brno: Masarykova Univerzita, 2011. p. 5-15. ISBN 978-80-210-5652-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Rozvoj geometrické představivosti na základní škole
Name (in English) The development of geometrical imagination at the middle school
Authors BERÁNEK, Jaroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Brno, Moderní trendy ve výuce matematiky a fyziky, p. 5-15, 11 pp. 2011.
Publisher Masarykova Univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00055622
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5652-7
Keywords (in Czech) Matematické úlohy; geometrická představivost
Keywords in English Mathematical problems; geometrical imagination
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc., učo 2311. Changed: 21. 1. 2013 10:10.
Abstract
Příspěvek vznikl na základě výzkumu zaměřeného na inovace metod, obsahu a forem vyučování matematice na 2. stupni základní školy a s tím spojenému zkvalitňování vysokoškolské přípravy budoucích učitelů na 2. stupni ZŠ. V příspěvku je předložen soubor zajímavých geometrických úloh, sloužících k rozvoji geometrické představivosti.
Abstract (in English)
The article was created as the result of the research oriented at innovation of methods, content and forms of middle school teaching in connection with improvement of university education of future middle school teachers. The article contains the interesting geometrical problems for the development of geometrical imagination.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Rozvoj geometrické představivosti na základní škole  Beránek, J. 15. 2. 2012

Properties

Name
Rozvoj geometrické představivosti na základní škole
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/971575/J.Beranek.docx
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/971575/J.Beranek.docx
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/971575/J.Beranek.docx?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/971575/J.Beranek.docx?info
Uploaded/Created
Wed 15. 2. 2012 08:10, doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc., učo 2311
Attributes
 

J.Beranek.docx

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/971575/J.Beranek.docx
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/971575/J.Beranek.docx
File type
docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document)
Size
77,2 KB
Hash md5
0c27e1fc28e58e5dc811bc08b4da3559
Uploaded/Created
Wed 15. 2. 2012 08:10

J.Beranek.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/971575/J.Beranek.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/971575/J.Beranek.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
16,1 KB
Hash md5
3e06a0a47b68998f78d08067ff43e150
Uploaded/Created
Wed 15. 2. 2012 08:12

J.Beranek.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/971575/J.Beranek.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/971575/J.Beranek.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
213,5 KB
Hash md5
205e049631936a3f07000eb13d2c517e
Uploaded/Created
Wed 15. 2. 2012 08:12
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 11. 2022 09:31