WINKLER, Jiří and Martin ŽIŽLAVSKÝ. Institucionální změna a veřejná politika. Analýza politiky zaměstnanosti (Institutional Change and Public Policy. Analysis of employment policy). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 186 pp. ISBN 978-80-210-5601-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Institucionální změna a veřejná politika. Analýza politiky zaměstnanosti
Name (in English) Institutional Change and Public Policy. Analysis of employment policy
Authors WINKLER, Jiří and Martin ŽIŽLAVSKÝ.
Edition 1. vyd. Brno, 186 pp. 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-5601-5
Keywords (in Czech) institucionální změna, politika zaměstnanosti
Keywords in English institutional change, employment policy
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 16/2/2012 09:26.
Abstract
Tématem knihy je posouzení stavu a vývoje institucionálního a organizačního prostředí české politiky zaměstnanosti v letech 2005 až 2010. Autoři vycházejí z předpokladu, že v tomto období působily na českou sociální a veřejnou politiku jednak silné vnější tlaky v podobě například Evropské strategie zaměstnanosti, jednak se musela přizpůsobit faktickým změnám na českém trhu práce a jednak se měnila vlivem vnitřních procesů a faktorů, jako je změna zájmů jejich klíčových aktérů nebo potřeba zajistit fungování systému v podmínkách ovlivněných jeho předchozím historickým vývojem.
Abstract (in English)
The book deals with assessment and development of institutional background that shaped Czech employment policy from 2005 to 2010.
Links
2D06009, research and development projectName: Nová sociální rizika trhu práce a potřeby reformy jeho politické regulace po vstupu ČR do EU. Monitoring a vyhodnocení potřeb. (Acronym: NPVII23001)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Social-economic development of the Czech Society
PrintDisplayed: 21/1/2021 10:55