Informační systém MU
PAVLINCOVÁ, Helena. Sulle orme romane dei filosofi cattholici cechi. In PARMA, Tomáš. Dal Bohemicum al Nepomuceno. La cultura ceca e la formazione sacerdotale in un contesto di scontri nazionalisti e di coesistenza. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. s. 233-242. ISBN 978-80-244-2644-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sulle orme romane dei filosofi cattholici cechi
Název česky Po římských stopách českých katolických filosofů
Název anglicky In the Roman Footsteps of Czech Catholic Philosophers
Autoři PAVLINCOVÁ, Helena (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Olomouc, Dal Bohemicum al Nepomuceno. La cultura ceca e la formazione sacerdotale in un contesto di scontri nazionalisti e di coesistenza, od s. 233-242, 10 s. 2011.
Nakladatel Univerzita Palackého
Další údaje
Originální jazyk italština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/11:00050509
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-244-2644-0
Klíčová slova česky Nepomucenum ; papežské univerzity v Římě ; čeští katoličtí filozofové ; čeští teologové
Klíčová slova anglicky Nepomucenum ; Pontifical Colleges in Rome ; Czech Catholic Philosophers ; Czech Catholic theologists
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Hana Holmanová, učo 1028. Změněno: 28. 1. 2013 14:02.
Anotace
L’autrice ricorda i suoi incontri con alcuni teologi cattolici legati al Pontificio Collegio Nepomuceno, che hanno studiato ed insegnato presso le Universita Pontificie di Roma e che, accanto alla loro vocazione spirituale e pastorale, si sono dedicati anche alla filosofia (K. Vrána, K. Říha, K. Skalický, T. Špidlík, V. Richter, L. Armbruster, J. M. Veselý). I teologi e filosofi in questione vengono pure menzionati nel Dizionario dei filosofi cechi (Slovník českých filozofů), pubblicato a Brno nel 1998. Come testimonianza del loro cammino filosofico sono nate anche alcune interviste, pubblicate negli anni 2002–2006 sulla rivista Studia philosophica facultatis philosophicae brunensis del Dipartimento di Filosofia della Facolta di Lettere e Filosofia dell’Universita di Brno.
Anotace česky
Autorka popisuje svá osobní setkání s několika katolickými teology, kteří mají úzký vztah k papežské koleji Nepomucenum, studovali a působili na papežských univerzitách v Římě a při svém duchovním poslání se věnovali i filosofii (K. Vrána, K. Říha, K. Skalický, T. Špidlík, V. Richter, L. Armbruster, J. M. Veselý). Jejich přínos k českému filosofickému myšlení je nesporný, svědčí o tom i jejich zařazení do Slovníku českých filosofů (Brno 1998). O cestě těchto osobností k filosofii vypovídají i rozhovory publikované v letech 2002–2006 ve sborníku Studia philosophica facultatis philosophicae brunensis, vydávaném Katedrou filozofie FF MU.
Anotace anglicky
The author describes her personal encounters with several Catholic theologists who have a close relationship with Collegio Nepomuceno, studied at Pontifical Colleges in Rome and devoted their time to philosophy as well as clerical mission (K. Vrána, K. Říha, K. Skalický, T. Špidlík, V. Richter, L. Armbruster, J. M. Veselý). Their contribution to Czech philosophy is indisputable, which is confirmed by their inclusion in the Dictionary of Czech Philosophers (Brno 1998). These figures’ journey to philosophy was also depicted in inteviews published between 2002-2006 in the proceedings Studia philosophica facultatis philosophicae brunensis, published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University.
Návaznosti
GAP401/11/0053, projekt VaVNázev: Česká filozofie 1945-1948
Investor: Grantová agentura ČR, Česká filozofie 1945-1948
Zobrazeno: 7. 7. 2022 07:35