PAVLINCOVÁ, Helena. Sulle orme romane dei filosofi cattholici cechi (In the Roman Footsteps of Czech Catholic Philosophers). In PARMA, Tomáš. Dal Bohemicum al Nepomuceno. La cultura ceca e la formazione sacerdotale in un contesto di scontri nazionalisti e di coesistenza. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. p. 233-242. ISBN 978-80-244-2644-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sulle orme romane dei filosofi cattholici cechi
Name in Czech Po římských stopách českých katolických filosofů
Name (in English) In the Roman Footsteps of Czech Catholic Philosophers
Authors PAVLINCOVÁ, Helena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Olomouc, Dal Bohemicum al Nepomuceno. La cultura ceca e la formazione sacerdotale in un contesto di scontri nazionalisti e di coesistenza, p. 233-242, 10 pp. 2011.
Publisher Univerzita Palackého
Other information
Original language Italian
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/11:00050509
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-244-2644-0
Keywords (in Czech) Nepomucenum ; papežské univerzity v Římě ; čeští katoličtí filozofové ; čeští teologové
Keywords in English Nepomucenum ; Pontifical Colleges in Rome ; Czech Catholic Philosophers ; Czech Catholic theologists
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Hana Holmanová, učo 1028. Changed: 28. 1. 2013 14:02.
Abstract
L’autrice ricorda i suoi incontri con alcuni teologi cattolici legati al Pontificio Collegio Nepomuceno, che hanno studiato ed insegnato presso le Universita Pontificie di Roma e che, accanto alla loro vocazione spirituale e pastorale, si sono dedicati anche alla filosofia (K. Vrána, K. Říha, K. Skalický, T. Špidlík, V. Richter, L. Armbruster, J. M. Veselý). I teologi e filosofi in questione vengono pure menzionati nel Dizionario dei filosofi cechi (Slovník českých filozofů), pubblicato a Brno nel 1998. Come testimonianza del loro cammino filosofico sono nate anche alcune interviste, pubblicate negli anni 2002–2006 sulla rivista Studia philosophica facultatis philosophicae brunensis del Dipartimento di Filosofia della Facolta di Lettere e Filosofia dell’Universita di Brno.
Abstract (in Czech)
Autorka popisuje svá osobní setkání s několika katolickými teology, kteří mají úzký vztah k papežské koleji Nepomucenum, studovali a působili na papežských univerzitách v Římě a při svém duchovním poslání se věnovali i filosofii (K. Vrána, K. Říha, K. Skalický, T. Špidlík, V. Richter, L. Armbruster, J. M. Veselý). Jejich přínos k českému filosofickému myšlení je nesporný, svědčí o tom i jejich zařazení do Slovníku českých filosofů (Brno 1998). O cestě těchto osobností k filosofii vypovídají i rozhovory publikované v letech 2002–2006 ve sborníku Studia philosophica facultatis philosophicae brunensis, vydávaném Katedrou filozofie FF MU.
Abstract (in English)
The author describes her personal encounters with several Catholic theologists who have a close relationship with Collegio Nepomuceno, studied at Pontifical Colleges in Rome and devoted their time to philosophy as well as clerical mission (K. Vrána, K. Říha, K. Skalický, T. Špidlík, V. Richter, L. Armbruster, J. M. Veselý). Their contribution to Czech philosophy is indisputable, which is confirmed by their inclusion in the Dictionary of Czech Philosophers (Brno 1998). These figures’ journey to philosophy was also depicted in inteviews published between 2002-2006 in the proceedings Studia philosophica facultatis philosophicae brunensis, published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University.
Links
GAP401/11/0053, research and development projectName: Česká filozofie 1945-1948
Investor: Czech Science Foundation, Czech Philosophy between 1945-1948
PrintDisplayed: 25. 3. 2023 21:21