KAŠPAROVÁ, Klára. Reportování o společenské odpovědnosti podniku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 188 s. ISBN 978-80-210-5694-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5694-2011.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Reportování o společenské odpovědnosti podniku
Název česky Reportování o společenské odpovědnosti podniku
Název anglicky Corporate social responsibility reporting
Autoři KAŠPAROVÁ, Klára (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 188 s. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Munishop Munispace
Kód RIV RIV/00216224:14560/11:00055661
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-210-5694-7
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-5694-2011
Klíčová slova česky Reportování;společenská odpovědnost podniku;stakeholdeři;obsahová analýza;otevřené kódování
Klíčová slova anglicky Reporting;corporate social responsibility;stakeholders;content analysis;open coding
Štítky Munipress, munipress-propagace
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Změněno: 27. 3. 2020 10:10.
Anotace
S aplikací společenské odpovědnosti podniku (CSR) v podnikohospodářské praxi je spojováno mnoho výhod. Ty však často začnou na podnik působit až při zveřejnění jeho aktivit. Proto se monografie a v ní prezentovaný výzkumu zaměřuje na oblast nefinančního reportování. Stavem CSR reportování se v postkomunistických zemích zabývá jen velmi málo výzkumů. Hodnocení také často omezují jen na vybraná hlediska reportování. Proto se stalo hlavní ambicí výzkumu identifikovat integrující přístup podniků k začleňování CSR informací do výročních zpráv v ČR. Jako vhodná metoda pro odhalení přístupu byla vybrána kvantitativní obsahová analýza. Kódovací schéma nebylo přejato z jiných výzkumů, ale vytvořeno s využitím otevřeného kódování. Výhodou takto sestavené metodiky je, že umožňuje identifikovat specifika v analyzovaném materiálu, což je plně v souladu s exploratorním charakterem výzkumu.
Anotace anglicky
Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in corporate practice brings many advantages. Many of them start to affect the company only after publication of its CSR activities. This finding constitutes the ground for this monograph’s concentration on the area of CSR reporting. Only a little number of researches deals with determination of the state of CSR reporting in post-communist countries and the evaluation is often limited to selected displays of CSR reporting. For this reason, the target of the research presented herein was set as identification of integrating approach to integration of CSR information within their Annual Report in the Czech Republic. For the identification of approach, the quantitative content analysis was selected as the most suitable method. The coding scheme was created with use of the open coding. The advantage of it was that it allows identification of specific issues within the analysed material, which is in full accord with the exploratory character of this research.
Návaznosti
MUNI/A/0905/2009, interní kód MUNázev: Ekonomika a management podniku v globalizovaném prostředí (Akronym: EMP)
Investor: Masarykova univerzita, Ekonomika a management podniku v globalizovaném prostředí, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
1M0524, projekt VaVNázev: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
VytisknoutZobrazeno: 23. 3. 2023 03:55