SPURNÁ, Michaela. Etika a etická výchova: konceptuální vymezení (Ethics and ethics education: conceptual definition). In KNECHT, Petr a Tomáš JANKO. Bulletin Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU 2011. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 37-44, 96 pp. ISBN 978-80-210-5749-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Etika a etická výchova: konceptuální vymezení
Name (in English) Ethics and ethics education: conceptual definition
Authors SPURNÁ, Michaela.
Edition 1. vyd. Brno, Bulletin Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU 2011, p. 37-44, 96 pp. 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5749-4
Keywords (in Czech) etika; etická výchova
Keywords in English ethics; etical education
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D., učo 322688. Changed: 16. 12. 2016 19:53.
Abstract
Příspěvek poskytuje zamyšlení nad aktuálností etiky a etické výchovy ve společnosti. Vymezuje základní pojmy, jež jsou pro etiku a etickou výchovu důležité a s nimiž pracuje. Dále nabízí pedagogické podněty, témata a oblasti, v nichž lze etickou výchovu spatřit a z nichž lze čerpat pro pedagogickou praxi.
Abstract (in English)
This article discusses the current position of ethics and ethics education in the society. It defines basic terminology important for ethics and ethics education and suggests educational advices, describes topics and areas typical for ethical education and eductaional practise.
Links
MUNI/B/1026/2010, interní kód MUName: Cyklus konferencí k problematice kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání (Acronym: CYKO 2011)
Investor: Masaryk University, Category B
PrintDisplayed: 26. 5. 2022 03:55