Informační systém MU
SEDLÁKOVÁ, Markéta. Vymístění a identita. In Identita v sociálně pedagogickém výzkumu: pole napětí, změn a začlenění. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 61-74. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-5761-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vymístění a identita
Název česky Vymístění a identita
Název anglicky Displacement and identity
Autoři SEDLÁKOVÁ, Markéta (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Identita v sociálně pedagogickém výzkumu: pole napětí, změn a začlenění, od s. 61-74, 14 s. Sociálně pedagogický výzkum, 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00055680
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5761-6
Klíčová slova česky domov; identita; sociální identita; paměť; pamětníci; válka; vymístění
Klíčová slova anglicky home; identity; social identity; memory; witnesses; war; displacement
Změnil Změnila: Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D., učo 252937. Změněno: 18. 2. 2012 23:52.
Anotace
Kapitola Vymístění a identita zachycuje obraz člověka ve vztahu k domovu a jeho ztrátě. Text čerpá z kvalitativně výzkumného šetření a analýzy rozhovorů s pamětníky nuceného vystěhování během druhé světlové války. Zabývá se intervencí do identity obyvatel Drahanské vrchoviny. Tento zásah postihuje identitu osobní, sociální i kolektivní. Pozornost je věnována i paměti, významnému činiteli v utváření našich vzpomínek, naší identity.
Anotace anglicky
The chapter Displacement and identity shows view on human in relation to his home and its loss. Text draws from qualitative research investigation and analysis of interviews with witnesses the forced eviction during World War II. It deals with the intervention to the identity of inhabitants of Drahany Highlands. This action affects personal, social and collective identity. Attention is paid to memory, an important factor in shaping our memories, our identity.
Návaznosti
MUNI/B/1026/2010, interní kód MUNázev: Cyklus konferencí k problematice kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání (Akronym: CYKO 2011)
Investor: Masarykova univerzita, Cyklus konferencí k problematice kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání, DO R. 2020_Kategorie B - Specifický výzkum - Studentské vědecké konference
Zobrazeno: 5. 3. 2024 04:56