NYKODÝM, Jiří, Petr STAREC and Jiří SEDLÁČEK. Výuka bruslení hravě a bezpečně. Textová opora ke kurzu (Safely and Playfully on Skates. Course textbook). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 20 pp. ISBN 978-80-210-5630-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výuka bruslení hravě a bezpečně. Textová opora ke kurzu
Name (in English) Safely and Playfully on Skates. Course textbook
Authors NYKODÝM, Jiří, Petr STAREC and Jiří SEDLÁČEK.
Edition 1. vyd. Brno, 20 pp. 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-210-5630-5
Tags Munipress
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D., učo 1070. Changed: 11/11/2012 23:43.
Abstract
Metodická příručka je určena účastníkům prezenčních kurzů projektu MU FSpS: „Na hřišti i na vodě být s dětmi v JMK v pohodě“. Jejím cílem je poskytnout učitelům souhrn teoretických znalostí při výuce bruslení. Náplň kurzu je v souladu s učivem Rámcově vzdělávacího programu. Součástí publikace je DVD.
Abstract (in English)
Methodical manual is intended for participants of attendance courses of the MU FSpS project: “Both on playground and on water be with children from South – Moravia region in good humour”. Its goalis to provide to teachers a summary of the theoretical knowledge about instructions of skating. Content of the course is in accordance with curriculum of the General education program in the area of Human and Health. Publication contains DVD.
PrintDisplayed: 29/10/2020 11:48