Informační systém MU
BERNACIKOVÁ, Martina and Zora SVOBODOVÁ. Raketové sporty (badminton, squash) ve školní TV. A proč ne? Textová opora ke kurzu (Badminton and squash at school. And why not? Course textbook). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 20 pp. ISBN 978-80-210-5634-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Raketové sporty (badminton, squash) ve školní TV. A proč ne? Textová opora ke kurzu
Name (in English) Badminton and squash at school. And why not? Course textbook
Authors BERNACIKOVÁ, Martina and Zora SVOBODOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 20 pp. 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-210-5634-3
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D., učo 22647. Changed: 6/4/2012 10:41.
Abstract
Metodická příručka je určena účastníkům prezenčních kurzů projektu MU FSpS: „Na hřišti i na vodě být s dětmi v JMK v pohodě“. Jejím cílem je poskytnout učitelům souhrn teoretických znalostí při výuce badmintonu a squashe. Náplň kurzu je v souladu s učivem Rámcově vzdělávacího programu. Součástí publikace je DVD.
Abstract (in English)
Methodical manual is intended for participants of attendance courses of the MU FSpS project: “Both on playground and on water be with children from South – Moravia region in good humour”. Its goalis to provide to teachers a summary of the theoretical knowledge about instructions of badminton and squash. Content of the course is in accordance with curriculum of the General education program in the area of Human and Health. Publication contains DVD.
Displayed: 24/9/2020 13:30