NAJVAROVÁ, Veronika, Petr NAJVAR a Tomáš JANÍK. Procesy výuky a příležitosti k učení na 1. a 2. stupni. In Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2011. s. 137-161. ISBN 978-80-246-2043-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Procesy výuky a příležitosti k učení na 1. a 2. stupni
Název česky Procesy výuky a příležitosti k učení na 1. a 2. stupni
Název anglicky Processes of teaching and opportunities to learn on the primary and lower-secondary school level
Autoři NAJVAROVÁ, Veronika (203 Česká republika, garant, domácí), Petr NAJVAR (203 Česká republika, domácí) a Tomáš JANÍK (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň, od s. 137-161, 25 s. 2011.
Nakladatel Karolinum
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00055698
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-246-2043-5
Klíčová slova česky proces vyučování; příležitosti k učení; videostudie; 1. stupeň; 2. stupeň
Klíčová slova anglicky process of teaching; opprotunities to learn; video study; primary school; lower-secondary school
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D., učo 14647. Změněno: 4. 10. 2014 10:44.
Anotace
Kapitola shrnuje výsledky analýz zaměřených na porovnání příležitostí k učení (opportunities to learn), jež žákům nabízí výuka na prvním a druhém stupni základní školy v České republice. V projektu CPV videostudie, jehož dílčí výsledky jsou v kapitole prezentovány, jsou příležitosti k učení chápány jako určité výzvy podněcující žáky k tomu, aby se zabývali učivem, resp. učebními úlohami. Svým pojetím projekt spadá do výzkumného proudu zaměřeného na realizované kurikulum, jde tedy o výzkum reálné (běžné) výuky. Tematicky se analýzy primárně zaměřují na obecně didaktické aspekty výuky: organizační formy výuky, fáze výuky a využívání tradičních didaktických prostředků a moderních médií ve výuce. Výsledky odhalují podobnosti a rozdíly v příležitostech k učení, které nabízí výuka na prvním a na druhém stupni základní školy. V kapitole jsou zmíněny i specifické metodologické otázky výzkumu výuky na obou stupních základní školy.
Anotace anglicky
The chapter brings the summary of results that were obtained by analysing opportunities to learn, that are offered to pupils on primary and lower-secondary school level in the Czech Republic. In the chapter the partial results of the CPV Video Study project are presented. Opportunities to learn are seen as challenges that stimulate pupils to learn. The analyses are aimed at general didactic aspects of teaching: organisational settings of the teaching, teaching purposes and use of didactic tools and media. The results show similarities and differences in opportunities to learn that are offered on both school levels. In the chapter the specific methodological questions of the research on teaching at the primary and lower-secondary school are being discussed.
Návaznosti
LC06046, projekt VaVNázev: Centrum základního výzkumu školního vzdělávání (Akronym: RECES)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centra základního výzkumu
VytisknoutZobrazeno: 15. 4. 2021 20:35