VLČKOVÁ, Kateřina. Tematické a metodologické zaměření aktuálního výzkumu učení a vyučování cizím jazykům ve světě: Analýza studií z nejvýznamnějších časopisů. In Píšová, M., Janíková, V., Hanušová, S. a kol. Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5718-0. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 25-34. Spisy Pedagogické fakulty MU, sv. 155. ISBN 978-80-210-5718-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Tematické a metodologické zaměření aktuálního výzkumu učení a vyučování cizím jazykům ve světě: Analýza studií z nejvýznamnějších časopisů
Název anglicky Thematic and Methodological Focus of Current Research in Foreign Language Learning and Teaching in the World: Analysis of Studies in the Most Important Journals
Autoři VLČKOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Píšová, M., Janíková, V., Hanušová, S. a kol. Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5718-0. od s. 25-34, 10 s. Spisy Pedagogické fakulty MU, sv. 155, 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00055713
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5718-0
Klíčová slova česky didaktika cizího jazyka; impakt faktor; metaanalýza časopiseckých studií; osvojování cizího a druhého jazyka; témata; metodologické charakteristiky
Klíčová slova anglicky foreign language didactics; impact factor; metaanalysis of journal studies; foreign and second language acquisition; topics; methodological characteristics
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594. Změněno: 6. 3. 2012 10:32.
Anotace
Kapitola analyzuje tematické a metodologické zaměření studií a výzkumu v oblasti učení a vyučování cizím, druhým a dalším jazykům na základě analýzy 4 nejvýznamnějších světových časopisů v dané oblasti s impakt faktorem větším než 1. Celkem bylo analyzováno 232 abstraktů studií z let 2010 a 2011. Značná část autorů pocházela z rozvojových zemí, nejčastěji byla zkoumána angličtina jako cizí jazyk, převažoval experimentální a relační design výzkumu, výzkumná metoda testování a jako subjekty výzkumu učící se jedinci. Typické se zdají spíše menší vzorky, kolem 100 případů. Tematicky se studie zaměřovaly nejvíce na výuku, metody výuky, evaluaci, ICT. Výsledky analýzy jsou srovnány se zaměřením výzkumu v ČR.
Anotace anglicky
The chapter provides the analysis of thematical and methodological orientation of research and studies in the area of learning and teaching foreign, second and further languages; 4 important foreign periodicals in this field with impact factor bigger than 1 are analysed. 232 abstracts of studies from 2010 – 2011 published in the above periodicals were coded. Most authors came from the developing countries, the most frequently investigated language was English as a foreign language, experimental and relational research design predominated as well as testing as a research method and learners as the subjects of research. Smaller samples of about 100 cases seem to be typical. As regards the topics, the most frequently addressed ones include teaching, teaching methods, evaluation and ICT. The results are compared with the current research accents and perspectives in the Czech Republic.
Návaznosti
LC06046, projekt VaVNázev: Centrum základního výzkumu školního vzdělávání (Akronym: RECES)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centrum základního výzkumu školního vzdělávání
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
vlckova_zamereni_vyzkumu_DCJ_casopisy_2011.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Vlčková, K. 20. 2. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/972357/vlckova_zamereni_vyzkumu_DCJ_casopisy_2011.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/972357/vlckova_zamereni_vyzkumu_DCJ_casopisy_2011.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/972357/vlckova_zamereni_vyzkumu_DCJ_casopisy_2011.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/972357/vlckova_zamereni_vyzkumu_DCJ_casopisy_2011.pdf?info
Vloženo
Po 20. 2. 2012 16:23, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
Atributy
 

vlckova_zamereni_vyzkumu_DCJ_casopisy_2011.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/972357/vlckova_zamereni_vyzkumu_DCJ_casopisy_2011.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/972357/vlckova_zamereni_vyzkumu_DCJ_casopisy_2011.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
251 KB
Hash md5
66d723b5423c376940dccd8d2e19f767
Vloženo
Po 20. 2. 2012 16:23

vlckova_zamereni_vyzkumu_DCJ_casopisy_2011.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/972357/vlckova_zamereni_vyzkumu_DCJ_casopisy_2011.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/972357/vlckova_zamereni_vyzkumu_DCJ_casopisy_2011.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
19 KB
Hash md5
29c67eac2dac5c69ee36b4e2d6039a9e
Vloženo
Po 20. 2. 2012 18:45
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 25. 3. 2023 11:50