VLČKOVÁ, Kateřina. Tematické a metodologické zaměření aktuálního výzkumu učení a vyučování cizím jazykům ve světě: Analýza studií z nejvýznamnějších časopisů (Thematic and Methodological Focus of Current Research in Foreign Language Learning and Teaching in the World: Analysis of Studies in the Most Important Journals). In Píšová, M., Janíková, V., Hanušová, S. a kol. Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5718-0. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 25-34. Spisy Pedagogické fakulty MU, sv. 155. ISBN 978-80-210-5718-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Tematické a metodologické zaměření aktuálního výzkumu učení a vyučování cizím jazykům ve světě: Analýza studií z nejvýznamnějších časopisů
Name (in English) Thematic and Methodological Focus of Current Research in Foreign Language Learning and Teaching in the World: Analysis of Studies in the Most Important Journals
Authors VLČKOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Píšová, M., Janíková, V., Hanušová, S. a kol. Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5718-0. p. 25-34, 10 pp. Spisy Pedagogické fakulty MU, sv. 155, 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00055713
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5718-0
Keywords (in Czech) didaktika cizího jazyka; impakt faktor; metaanalýza časopiseckých studií; osvojování cizího a druhého jazyka; témata; metodologické charakteristiky
Keywords in English foreign language didactics; impact factor; metaanalysis of journal studies; foreign and second language acquisition; topics; methodological characteristics
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594. Changed: 6/3/2012 10:32.
Abstract
Kapitola analyzuje tematické a metodologické zaměření studií a výzkumu v oblasti učení a vyučování cizím, druhým a dalším jazykům na základě analýzy 4 nejvýznamnějších světových časopisů v dané oblasti s impakt faktorem větším než 1. Celkem bylo analyzováno 232 abstraktů studií z let 2010 a 2011. Značná část autorů pocházela z rozvojových zemí, nejčastěji byla zkoumána angličtina jako cizí jazyk, převažoval experimentální a relační design výzkumu, výzkumná metoda testování a jako subjekty výzkumu učící se jedinci. Typické se zdají spíše menší vzorky, kolem 100 případů. Tematicky se studie zaměřovaly nejvíce na výuku, metody výuky, evaluaci, ICT. Výsledky analýzy jsou srovnány se zaměřením výzkumu v ČR.
Abstract (in English)
The chapter provides the analysis of thematical and methodological orientation of research and studies in the area of learning and teaching foreign, second and further languages; 4 important foreign periodicals in this field with impact factor bigger than 1 are analysed. 232 abstracts of studies from 2010 – 2011 published in the above periodicals were coded. Most authors came from the developing countries, the most frequently investigated language was English as a foreign language, experimental and relational research design predominated as well as testing as a research method and learners as the subjects of research. Smaller samples of about 100 cases seem to be typical. As regards the topics, the most frequently addressed ones include teaching, teaching methods, evaluation and ICT. The results are compared with the current research accents and perspectives in the Czech Republic.
Links
LC06046, research and development projectName: Centrum základního výzkumu školního vzdělávání (Acronym: RECES)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Basic Research Center
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
vlckova_zamereni_vyzkumu_DCJ_casopisy_2011.pdf Licence Creative Commons  File version Vlčková, K. 20/2/2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/972357/vlckova_zamereni_vyzkumu_DCJ_casopisy_2011.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/972357/vlckova_zamereni_vyzkumu_DCJ_casopisy_2011.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/972357/vlckova_zamereni_vyzkumu_DCJ_casopisy_2011.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/972357/vlckova_zamereni_vyzkumu_DCJ_casopisy_2011.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 20/2/2012 16:23, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
Attributes
 

vlckova_zamereni_vyzkumu_DCJ_casopisy_2011.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/972357/vlckova_zamereni_vyzkumu_DCJ_casopisy_2011.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/972357/vlckova_zamereni_vyzkumu_DCJ_casopisy_2011.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
251 KB
Hash md5
66d723b5423c376940dccd8d2e19f767
Uploaded/Created
Mon 20/2/2012 16:23

vlckova_zamereni_vyzkumu_DCJ_casopisy_2011.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/972357/vlckova_zamereni_vyzkumu_DCJ_casopisy_2011.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/972357/vlckova_zamereni_vyzkumu_DCJ_casopisy_2011.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
19 KB
Hash md5
29c67eac2dac5c69ee36b4e2d6039a9e
Uploaded/Created
Mon 20/2/2012 18:45
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 25/1/2022 06:38