RABUŠIC, Ladislav and Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Řekni, kde ti muži jsou? O chybějících mužích ve studjiích reprodukce (Where have all the men gone? On missing men in the study of reproduction). Sociální studia. Brno: Katedra sociologie FSS MU, 2011, vol. 8, No 4, p. 47-66. ISSN 1214-813X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Řekni, kde ti muži jsou? O chybějících mužích ve studjiích reprodukce
Name in Czech Řekni, kde ti muži jsou? O chybějících mužích ve studjiích reprodukce
Name (in English) Where have all the men gone? On missing men in the study of reproduction
Authors RABUŠIC, Ladislav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA (642 Romania, belonging to the institution).
Edition Sociální studia, Brno, Katedra sociologie FSS MU, 2011, 1214-813X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/11:00050516
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English male fertility; reproductive behaviour; modelling male and female fertility; fertility indicators
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Beatrice Elena Chromková Manea, M.A., Ph.D., učo 66436. Changed: 21. 2. 2012 18:02.
Abstract
V kontextu velmi nízké až extrémně nízké plodnosti, kterou zaznamenávají mnohé vyspělé země tohoto světa, se vedou permanentní debaty o tom, jaké jsou příčiny toho, že se rodí tak malý počet dětí, který nezaručuje ani prostou reprodukci obyvatelstva. Při studiu výsledků zkoumání založených ať na datech agregovaných, nebo na datech individuálních si není možné nevšimnout jedné podstatné věci, totiž toho, že značné množství existujících analýz reprodukčního procesu a jeho kontextů vychází pouze z údajů o ženské plodnosti a muži v těchto analýzách víceméně chybějí. V našem článku se proto zaměříme na mužskou reprodukci, kterou budeme sledovat především v jejím socio-demografickém kontextu. Uvedeme nejdříve některé její kontextuální atributy, poté se zamyslíme nad příčinami vedoucími k tomu, že úvahy o mužské plodnosti jsou zatím v analýzách reprodukce poměrně vzácné, a nakonec provedeme inventuru ukazatelů, které o mužské reprodukci máme k dispozici a které zatím chybějí. Náš text chápeme jako úvodní text (a současně i jako výzvu ostatním badatelům) ke zkoumání mužské reprodukce v České republice.
Abstract (in English)
In the context of very low to extremely low fertility levels recorded in many developed countries during the past two decades, an ongoing debate about the causes of this trend has been conducted amongst scholars and policy makers. When analyzing the results of various studies of data at either the aggregate or individual level, one important issue is worth noticing: a large number of existing analyses on the reproductive process are based largely, if not entirely, on female fertility data, whilst men are more or less absent from data gathering and analysis. In this article, we focus on male reproductive behaviour mainly in the socio-demographic context. The first part of the paper deals with an overview of the existing theoretical perspectives and research studies in which male fertility and reproductive behaviour are considered. Further, we focus on the causes of researchers’ low interest in male fertility. Finally, we present an inventory of indicators on male reproduction that are employed in research and also worth considering in future investigations. The present article aims to challenge other scholars to consider and examine male reproductive behaviour in the Czech Republic.
Links
GAP404/11/0329, research and development projectName: Reprodukční chování mužů
Investor: Czech Science Foundation, Male reproductive behaviour
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Rekni_kde_ti_muzi_jsou.pdf Licence Creative Commons  File version Rabušic, L. 29. 9. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/972470/Rekni_kde_ti_muzi_jsou.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/972470/Rekni_kde_ti_muzi_jsou.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/972470/Rekni_kde_ti_muzi_jsou.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/972470/Rekni_kde_ti_muzi_jsou.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 29. 9. 2014 15:35, prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Beatrice Elena Chromková Manea, M.A., Ph.D., učo 66436
  • a concrete person prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., učo 832
Attributes
 

Rekni_kde_ti_muzi_jsou.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/972470/Rekni_kde_ti_muzi_jsou.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/972470/Rekni_kde_ti_muzi_jsou.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
378,1 KB
Hash md5
8e3dace531b743c2d8969a95a6f1cca1
Uploaded/Created
Mon 29. 9. 2014 15:35

Rekni_kde_ti_muzi_jsou.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/972470/Rekni_kde_ti_muzi_jsou.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/972470/Rekni_kde_ti_muzi_jsou.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
62,8 KB
Hash md5
b523ecb15bf76d8bee4963a3a204d490
Uploaded/Created
Mon 29. 9. 2014 15:35
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 30. 11. 2022 22:37