HABÁN, Ivo. Prager Secession. In Tomáš Valeš. Work in Progress. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, 2011. s. 81-88. ISBN 978-80-904654-2-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Prager Secession
Název česky Prager Secession
Název anglicky Prager Secession
Autoři HABÁN, Ivo (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Work in Progress, od s. 81-88, 8 s. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Německo-české umění. Čítárna.
Kód RIV RIV/00216224:14210/11:00055730
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-904654-2-8
Klíčová slova česky Prager Secession;Junge Kunst; Maxim Kopf; Krasoumná jednota
Klíčová slova anglicky Prager Secession; Junge Kunst; Maxim Kopf; Krasoumná jednota
Štítky rivok
Změnil Změnil: Mgr. Ivo Habán, Ph.D., učo 10883. Změněno: 11. 8. 2012 19:01.
Anotace
Umělecké sdružení Prager Secession, zformované kolem osobnosti malíře Maxima Kopfa, představovalo svojí kvalitou a obsazením nejambicióznější spolkový počin na německo-české výtvarné scéně v meziválečném Československu, přesahující zastoupením významných autorů ze severu a západu Čech, Moravy i zahraničí okruh pražského prostředí, z něhož vycházelo. V období 1929–1937 se členy Prager Secession stalo postupně 26 předních německy hovořících umělců své doby, kteří se spolu s dalšími celkem více jak čtyřmi desítkami hostů prezentovali na pravidelných podzimních výstavách v Praze v Krasoumné jednotě, ale i jinde. Navzdory těmto skutečnostem nebyla doposud činnost Prager Secession v odborné literatuře podrobněji zpracována, což je podmíněno především stále poměrně nízkým povědomím o tvorbě řady členů sdružení i situací na poli výzkumu německo-českého výtvarného umění obecně.
Anotace anglicky
The artistic association Prager Secession, which grew up around the leading figure of the painter Maxim Kopf, represented in terms of its quality and composition the most ambitious society on the German-Czech artistic scene in inter-war Czechoslovakia, extending beyond the Prague milieu in which it originated through the adherence of important artists from northern and western Bohemia, Moravia, and from other countries. During the period 1929–1937 26 of the leading German-speaking artists of the time gradually became members of the Prager Secession, who presented their work together with more than 40 other guests at regular autumn exhibitions in Prague held by the Krasoumná jednota [Fine Arts League], and elsewhere as well. In spite of these facts, the activity of the Prager Secession has not so far been examined in detail in the specialist literature, due primarily to the still relatively low awareness of the work done by many members of the association, and the situation in the field of research into German-Czech fine art in general.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
IvoHaban-PragerSecession.doc Licence Creative Commons  Verze souboru Habán, I. 22. 2. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/972509/IvoHaban-PragerSecession.doc
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/972509/IvoHaban-PragerSecession.doc
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/972509/IvoHaban-PragerSecession.doc?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/972509/IvoHaban-PragerSecession.doc?info
Vloženo
St 22. 2. 2012 09:06

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Ivo Habán, Ph.D., učo 10883
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 

IvoHaban-PragerSecession.doc

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/972509/IvoHaban-PragerSecession.doc
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/972509/IvoHaban-PragerSecession.doc
Typ souboru
Word (application/msword)
Velikost
96 KB
Hash md5
1bc75487bff42313ea65ed6067224d1e
Vloženo
St 22. 2. 2012 09:06

IvoHaban-PragerSecession.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/972509/IvoHaban-PragerSecession.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/972509/IvoHaban-PragerSecession.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
24,5 KB
Hash md5
53b3868dac328d75877ac3790c02f313
Vloženo
St 22. 2. 2012 09:08

IvoHaban-PragerSecession.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/972509/IvoHaban-PragerSecession.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/972509/IvoHaban-PragerSecession.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
359,5 KB
Hash md5
d7a42b8343cc5ad8270448e9ec5bc6fa
Vloženo
St 22. 2. 2012 09:08
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 19. 8. 2022 19:17