HABÁN, Ivo. Prager Secession. In Tomáš Valeš. Work in Progress. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, 2011. p. 81-88. ISBN 978-80-904654-2-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Prager Secession
Name in Czech Prager Secession
Name (in English) Prager Secession
Authors HABÁN, Ivo (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Work in Progress, p. 81-88, 8 pp. 2011.
Publisher Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Německo-české umění. Čítárna.
RIV identification code RIV/00216224:14210/11:00055730
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-904654-2-8
Keywords (in Czech) Prager Secession;Junge Kunst; Maxim Kopf; Krasoumná jednota
Keywords in English Prager Secession; Junge Kunst; Maxim Kopf; Krasoumná jednota
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Ivo Habán, Ph.D., učo 10883. Changed: 11. 8. 2012 19:01.
Abstract
Umělecké sdružení Prager Secession, zformované kolem osobnosti malíře Maxima Kopfa, představovalo svojí kvalitou a obsazením nejambicióznější spolkový počin na německo-české výtvarné scéně v meziválečném Československu, přesahující zastoupením významných autorů ze severu a západu Čech, Moravy i zahraničí okruh pražského prostředí, z něhož vycházelo. V období 1929–1937 se členy Prager Secession stalo postupně 26 předních německy hovořících umělců své doby, kteří se spolu s dalšími celkem více jak čtyřmi desítkami hostů prezentovali na pravidelných podzimních výstavách v Praze v Krasoumné jednotě, ale i jinde. Navzdory těmto skutečnostem nebyla doposud činnost Prager Secession v odborné literatuře podrobněji zpracována, což je podmíněno především stále poměrně nízkým povědomím o tvorbě řady členů sdružení i situací na poli výzkumu německo-českého výtvarného umění obecně.
Abstract (in English)
The artistic association Prager Secession, which grew up around the leading figure of the painter Maxim Kopf, represented in terms of its quality and composition the most ambitious society on the German-Czech artistic scene in inter-war Czechoslovakia, extending beyond the Prague milieu in which it originated through the adherence of important artists from northern and western Bohemia, Moravia, and from other countries. During the period 1929–1937 26 of the leading German-speaking artists of the time gradually became members of the Prager Secession, who presented their work together with more than 40 other guests at regular autumn exhibitions in Prague held by the Krasoumná jednota [Fine Arts League], and elsewhere as well. In spite of these facts, the activity of the Prager Secession has not so far been examined in detail in the specialist literature, due primarily to the still relatively low awareness of the work done by many members of the association, and the situation in the field of research into German-Czech fine art in general.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
IvoHaban-PragerSecession.doc Licence Creative Commons  File version Habán, I. 22. 2. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/972509/IvoHaban-PragerSecession.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/972509/IvoHaban-PragerSecession.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/972509/IvoHaban-PragerSecession.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/972509/IvoHaban-PragerSecession.doc?info
Uploaded/Created
Wed 22. 2. 2012 09:06

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Ivo Habán, Ph.D., učo 10883
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

IvoHaban-PragerSecession.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/972509/IvoHaban-PragerSecession.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/972509/IvoHaban-PragerSecession.doc
File type
Word (application/msword)
Size
96 KB
Hash md5
1bc75487bff42313ea65ed6067224d1e
Uploaded/Created
Wed 22. 2. 2012 09:06

IvoHaban-PragerSecession.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/972509/IvoHaban-PragerSecession.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/972509/IvoHaban-PragerSecession.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
24,5 KB
Hash md5
53b3868dac328d75877ac3790c02f313
Uploaded/Created
Wed 22. 2. 2012 09:08

IvoHaban-PragerSecession.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/972509/IvoHaban-PragerSecession.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/972509/IvoHaban-PragerSecession.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
359,5 KB
Hash md5
d7a42b8343cc5ad8270448e9ec5bc6fa
Uploaded/Created
Wed 22. 2. 2012 09:08
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 23. 5. 2022 04:22