BEJČEK, Josef. Úvaha o korporátních a statutárních závojích (Consideration on corporate and statutory veils). In Černá Stanislava; Čech Petr. Právo společností - ohlédnutí za dvěma desetiletími účinnosti obchodního zákoníku (Černá, S., Čech, P - ed.). 1. vyd. Praha: C.H.Beck,, 2012. p. 1-15. ISBN 978-80-7400-262-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Úvaha o korporátních a statutárních závojích
Name (in English) Consideration on corporate and statutory veils
Authors BEJČEK, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, Právo společností - ohlédnutí za dvěma desetiletími účinnosti obchodního zákoníku (Černá, S., Čech, P - ed.), p. 1-15, 15 pp. 2012.
Publisher C.H.Beck,
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/12:00059362
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7400-262-5
Keywords (in Czech) Právnické osoby; Trestně právní odpovědnost; Zavinění; Individuální trestní odpovědnost členů kolektivních statutárních orgánů
Keywords in English Legal persons; Criminal law liability; Fault; Individual criminal law liability of the members of statutory boards
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 8. 4. 2013 16:56.
Abstract
Rozpor individualizace odpovědnosti a zavinění se samotnou podstatou právnické osoby. Souběh trestní odpovědnosti fyzické a právnické osoby. Obchodněprávní pravidla a vyloučení trestněprání odpovědnosti členů kolektivních statutárních orgánů obchodních společností .
Abstract (in English)
Indidvidualized character of the criminal law liability and the very substance of the legal person are contradictory. Criminal law liability of both natural and legal persons might be parallel. Commercial law rules may exclude criminal law liability of the members of collective statutory bodies of commercial corporations.
Links
MSM0021622405, plan (intention)Name: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The European Context of the Development of Czech Law after 2004
PrintDisplayed: 1. 7. 2022 05:40