BLAŽKOVÁ, Růžena. Proč se učíme algebru? (Why do we learn algebra?). první. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 16-23, 7 pp. ISBN 978-80-210-5652-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Proč se učíme algebru?
Name in Czech Proč se učíme algebru?
Name (in English) Why do we learn algebra?
Authors BLAŽKOVÁ, Růžena.
Edition první. Brno, p. 16-23, 7 pp. 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5652-7
Keywords (in Czech) motivace; algebra; algebraické výrazy
Keywords in English motivation; algebra; terms; arrangements
Tags Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Růžena Blažková, CSc., učo 310. Changed: 22. 2. 2012 10:38.
Abstract
Ve školské matematice je třeba vhodně motivovat žáky tak, aby se matematice chtěli učit a poznali její krásu. Možnosti, jak motivovat jednotlivá témata školské matematiky se výrazně liší. Aplikovatelnost některých témat a tím i jejich motivační potenciál je velký, zatímco některá témata školské matematiky mají omezené možnosti. Mezi tato témata patří algebraické výrazy a jejich úpravy.
Abstract (in English)
Thwe role motivation in mathematics is very important and should show to pupils the beauty of this subject. The methosd of motivatoin are different, some of them are of great potential, unlike of others which are limited. On contribution deals which algebraic therm and its arrangements.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 7. 8. 2022 18:19