BIOLEK, Jaroslav and Ivan ANDRÁŠKO. Rezidenční suburbanizace v ČR a její společenské dopady (Residential suburbanization in the Czech Republic and its social impacts). In Ivan Andráško; Vladimír Ira; Eva Kallabová. Časovo-priestorové aspekty regionálnych štruktúr ČR a SR. Bratislava: Geografický ústav SAV, 2011. p. 12-17. ISBN 978-80-89580-02-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Rezidenční suburbanizace v ČR a její společenské dopady
Name (in English) Residential suburbanization in the Czech Republic and its social impacts
Authors BIOLEK, Jaroslav (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Ivan ANDRÁŠKO (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Edition Bratislava, Časovo-priestorové aspekty regionálnych štruktúr ČR a SR, p. 12-17, 6 pp. 2011.
Publisher Geografický ústav SAV
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/11:00055750
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-89580-02-6
Keywords (in Czech) suburbanizace; kvalita života; trvalá udržitelnost; město; zázemí; Česká Republika
Keywords in English suburbanisation; quality of life; sustainability; city; hinterland; Czech Republic
Tags AKR, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Andrea Mikešková, učo 137293. Changed: 8. 4. 2012 22:41.
Abstract
Suburbanizace patří již několik desetiletí k nejvýznamnějším procesům, které ovlivňují prostorovou organizaci společnosti. Stěhování obyvatel do příměstské zóny není jen fenoménem americkým či západoevropským, ale zejména od poloviny 90. let se rovněž výrazným způsobem podílí na transformaci obcí v zázemí měst mnoha postkomunistických krajin. Výjimkou v tomto ohledu není ani Česká republika. Předkládaný příspěvek si v tomto ohledu klade za cíl ve stručnosti popsat situaci českých měst a jejich zázemí. Na suburbanizaci je přitom parciálně nahlíženo v kontextu problematiky trvalé udržitelnosti a kvality života. Důraz je především kladen na společenské důsledky, které ovlivňují život starousedlíků i nově přistěhovalých obyvatel v zázemí velkých měst.
Abstract (in English)
Suburbanisation can be considered the main process transforming the hinterlands of Czech cities in last years. The aim of the study is to briefly describe how the process has developed in the Czech Republic since the end of the communist era and also its impact on social conditions and quality of life in the municipalities located nearby the most populated cities is discussed.
Links
MUNI/A/0966/2009, interní kód MUName: Projevy globální environmentální změny v krajinné sféře Země (Acronym: PROGLEZ)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 7. 8. 2022 18:55