JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ and Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum výuky cizích jazyků (Foreign Language Learning and Teaching Research). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 94 pp. ISBN 978-80-210-5719-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výzkum výuky cizích jazyků
Name (in English) Foreign Language Learning and Teaching Research
Authors JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ and Světlana HANUŠOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 94 pp. 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5719-7
Keywords (in Czech) didaktika cizích jazyků; výzkum; metody výzkumu
Keywords in English foreign language didactics; research; research methods
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 2. 4. 2012 10:52.
Abstract
Sborník obsahuje odborné statě zaměřené na zkoumání procesů učení a vyučování cizích jazyků. Hlavní pozornost je věnována metodologickým a především obsahovým otázkám výzkumu v oblasti didaktiky cizích jazyků, neboť tento výzkum představuje poměrně obtížnou a svým předmětem zkoumání interdisciplinární záležitost.
Abstract (in English)
Collected papers includes studies focusing on investigation of foreign language learning and teaching processes. Attention is paid to methodological and content questions in foreign language didactics as such research is considered a complex and in terms of the research object interdisciplinary issue.
PrintDisplayed: 26. 5. 2020 09:51