JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum výuky cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 94 s. ISBN 978-80-210-5719-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výzkum výuky cizích jazyků
Název anglicky Foreign Language Learning and Teaching Research
Autoři JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 94 s. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5719-7
Klíčová slova česky didaktika cizích jazyků; výzkum; metody výzkumu
Klíčová slova anglicky foreign language didactics; research; research methods
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 2. 4. 2012 10:52.
Anotace
Sborník obsahuje odborné statě zaměřené na zkoumání procesů učení a vyučování cizích jazyků. Hlavní pozornost je věnována metodologickým a především obsahovým otázkám výzkumu v oblasti didaktiky cizích jazyků, neboť tento výzkum představuje poměrně obtížnou a svým předmětem zkoumání interdisciplinární záležitost.
Anotace anglicky
Collected papers includes studies focusing on investigation of foreign language learning and teaching processes. Attention is paid to methodological and content questions in foreign language didactics as such research is considered a complex and in terms of the research object interdisciplinary issue.
VytisknoutZobrazeno: 7. 6. 2020 09:02