BLAŽKOVÁ, Růžena. Proč se učíme algebru? (Why do we learn algebra?). In Novotná Jiřina. Moderní trendy ve výuce matematiky a fyziky. první. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 16-23, 7 pp. ISBN 978-80-210-5652-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Proč se učíme algebru?
Name in Czech Proč se učíme algebru?
Name (in English) Why do we learn algebra?
Authors BLAŽKOVÁ, Růžena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Brno, Moderní trendy ve výuce matematiky a fyziky, p. 16-23, 7 pp. 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00055756
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5652-7
Keywords (in Czech) motivace; algebra; algebraické výrazy
Keywords in English motivation; algebras; terms; arrangements
Tags Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Růžena Blažková, CSc., učo 310. Changed: 5. 4. 2012 09:13.
Abstract
Výsledky výzkumné činnosti v oblasti motivace studentů.Ve školské matematice je nutné motivovat žáky, aby se chtěli učit. Motivační potenciál matematických témat se výrazně liší. K tématům, které mají na základní škole omezené motivační možnosti, patří algebra. Jsou ukázány některé možnosti motivací tohoto tématu.
Abstract (in English)
Result od research in the field of motivation of students. The role of motivation in mathematics is very important and should show to pupils the beauty of this subject. The methods of motivation are different, some of them are of great potential, unlike of others which are limited.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 25. 3. 2023 12:52