Informační systém MU
JANÍKOVÁ, Věra and Brigitte SORGER. Mehrsprachigkeit in den Gesetzen, der Forschung und den Köpfen der tschechischen LernerInnen - Konsequenzen für das Tertiärsprachenlernen (Multilingualism in the laws, research, and the heads of the Czech learners - consequences for the tertiary language learning). Lingua viva, České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2011, VII, No 13, p. 54-62. ISSN 1801-1489.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mehrsprachigkeit in den Gesetzen, der Forschung und den Köpfen der tschechischen LernerInnen - Konsequenzen für das Tertiärsprachenlernen
Name in Czech Mnohojazyčnost v zákonech, výzkum a myslích českých studentů - důsledky pro učení třetí jazyk
Name (in English) Multilingualism in the laws, research, and the heads of the Czech learners - consequences for the tertiary language learning
Authors JANÍKOVÁ, Věra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Brigitte SORGER (40 Austria, belonging to the institution).
Edition Lingua viva, České Budějovice, Jihočeská univerzita, 2011, 1801-1489.
Other information
Original language German
Type of outcome article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00050526
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) mnohojazyčnost ; terciární didaktika; motivace;
Keywords in English multilingualism; tertiary language didactics; motivation
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., učo 1445. Changed: 13/4/2012 21:44.
Abstract
Im Forschungsbericht werden drei Pilotstudien vorgestellten, die belegen, dass die FremdsprachenlehrerInnen heute an den tschechischen Schulen mit der realen Mehr- (Viel-)sprachigkeit rechnen müssen und diese zur Erleichterung der Lernprozesse sowie zur Erhöhung der Motivation zum Sprachenlernen ihrer SchülerInnen auch nutzen sollten. Eine entscheidende Voraussetzung dafür bilden neben Fördermaßnahmen der tschechischen Bildungspolitik die notwendigen Innovationen in der methodisch-didaktischen Aus- und Fortbildung der FremdsprachenlehrerInnen im Bereich der Tertiärsprachendidaktik, die in der Untersuchung angesprochen werden. Im Beitrag wird außerdem auf das europäische Konzept der Förderung von Mehrsprachigkeit und seine Umsetzung in der tschechischen schulischen Legislative und im Konzept der Tertiärsprachendidaktik sowie auf Fragen der realen Mehr- bzw. Vielsprachigkeit der Sprachlernenden an den tschechischen Schulen eingegangen.
Abstract (in Czech)
Ve výzkumné zprávě jsou přestaveny výsledky tři pilotních šetření, které dokládají, že učitelé cizích jazyků na českých školách musí dnes počítat s reálnou vícejazyčností svých žáků a že tohoto faktu mohou využít pro facilitaci jejich učení i pro zvýšení jejich motivace k osvojování cizích jazyků. K rozhodujícím faktorům, které mohou učitelům pomoci se s novou situací úspěšně vyrovnat, patří zejména odpovídající opatření zakotvená v české jazykové politice a potřebné inovace metodicko-didaktické přípravy učitelů cizích jazyků i jejich dalšího vzdělávání v oblasti didaktiky druhého cizího jazyka. Vedle pilotního výzkumu jsou v článku nastíněny otázky fenoménu vzrůstající reálné více-/mnohojazyčnosti na českých školách a zároveň je stručně představen evropský koncept mnohojazyčnosti společně s jeho odrazem v české školní legislativě i v koncepci výuky druhého cizího jazyka.
Abstract (in English)
The science report represents the first results of three research studies aimed at identifying Czech pupils motivation to learn foreign languages, their subjective perception of German as a foreign language learning and use of lexical strategies in the context of multilingualism. The results show that multilingualism is becoming a reality in the Czech school. In order to successfully apply the concept of multilingualism, it needs support from the Czech educational policy and relevant methodological and didactic training in Tertiary Education, which is discussed in the study. This paper deals also with some aspects of the concept of multilingualism and its methods of implementation in the Czech educational programs in the concept of tertiary language didactics (didactics of multilingualism).
Links
GAP407/11/0321, research and development projectName: Mnohojazyčnost v české škole: učení a vyučování němčiny po angličtině
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
Displayed: 1/4/2020 11:45