FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Petr LAVICKÝ, Kateřina RONOVSKÁ, Pavel KOUKAL and Markéta SELUCKÁ. Působení práva EU ve sféře českého občanského práva hmotného a procesního a práva rodinného (Impacts of EU Law on the Czech Civil Law and Civil Procedure Law and Family Law). Časopis pro právní praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 19, No 4, p. 341-353. ISSN 1210-9126.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Působení práva EU ve sféře českého občanského práva hmotného a procesního a práva rodinného
Name (in English) Impacts of EU Law on the Czech Civil Law and Civil Procedure Law and Family Law
Authors FIALA, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jan HURDÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr LAVICKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Kateřina RONOVSKÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Pavel KOUKAL (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Markéta SELUCKÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Časopis pro právní praxi, Brno, Masarykova univerzita, 2011, 1210-9126.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/11:00055765
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) Právo EU;občanské právo hmotné;občanské právo procesní;rodinné právo
Keywords in English EU law;civil law;civil procedure law;family law
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 2/3/2012 14:49.
Abstract
Článek se zabývá působením práva EU ve sféře českého občanského práva hmotného a procesního a práva rodinného.
Abstract (in English)
The article deals with impacts of EU law on the czech civil law, civil procedure law and family law.
Links
MSM0021622405, plan (intention)Name: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The European Context of the Development of Czech Law after 2004
PrintDisplayed: 22/7/2024 19:19