ANDRÁŠKO, Ivan, Lucie SOUKALOVÁ and Pavel ŠUŠKA. Obraz miesta - realitný imidž verzus reálny stav (The image of place: real estate image vs. the actual state). In Ivan Andráško; Vladimír Ira; Eva Kallabová. Časovo-priestorové aspekty regionálnych štruktúr ČR a SR. Bratislava: Geografický ústav SAV, 2011. p. 5-11, 6 pp. ISBN 978-80-89580-02-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Obraz miesta - realitný imidž verzus reálny stav
Name (in English) The image of place: real estate image vs. the actual state
Authors ANDRÁŠKO, Ivan (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution), Lucie SOUKALOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Pavel ŠUŠKA (703 Slovakia).
Edition Bratislava, Časovo-priestorové aspekty regionálnych štruktúr ČR a SR, p. 5-11, 6 pp. 2011.
Publisher Geografický ústav SAV
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/11:00055772
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-89580-02-6
Keywords (in Czech) imidž místa; realitní imidž; Bratislava
Keywords in English image of place; real estate image; Bratislava
Tags AKR, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Andrea Mikešková, učo 137293. Changed: 8. 4. 2012 22:13.
Abstract
V rovine teoretickej sa príspevok zameriava na špecifikáciu obsahovej stránky pojmu „realitný imidž (miesta)“, pričom následne ho predstavuje aj v rovine aplikačnej. Z tohto hľadiska je hlavným cieľom príspevku zhodnotenie a vzájomné porovnanie dvoch pohľadov na kvalitu životných podmienok v rámci zvolenej lokality (miesta) na území mesta Bratislava. Prvý pohľad je pritom reprezentovaný práve spomínaným „realitným imidžom“, druhý pohľad by mal uvedené miesto predstaviť v širšom faktografickom kontexte.
Abstract (in English)
The paper starts with a breaf conceptualisation of „real estate image“, followed by its application in the case of a particular building project. Provided information were compared and related into wider factual context. Expected differences between the picture produced for commercial purposses and several aspects of actual situation were confirmed, while difference between the two would grow even bigger as the result of the actual project realisation.
Links
MUNI/A/0966/2009, internal MU codeName: Projevy globální environmentální změny v krajinné sféře Země (Acronym: PROGLEZ)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Andrasko_et.pdf   File version Andráško, I. 24. 2. 2012

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Ivan Andráško, PhD., učo 111827
  • a concrete person Ing. Andrea Mikešková, učo 137293
  • a concrete person Mgr. Ing. Lucie Soukalová, učo 99917
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 24. 7. 2021 14:18