FORAL, Martin and Ivan ANDRÁŠKO. Lokalizační teorie a lokalizační faktory (Location theories and locational factors). In Ivan Andráško; Vladimír Ira; Eva Kallabová. Časovo-priestorové aspekty regionálnych štruktúr ČR a SR. Bratislava: Geografický ústav SAV, 2011. p. 23-28. ISBN 978-80-89580-02-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Lokalizační teorie a lokalizační faktory
Name (in English) Location theories and locational factors
Authors FORAL, Martin (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Ivan ANDRÁŠKO (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Edition Bratislava, Časovo-priestorové aspekty regionálnych štruktúr ČR a SR, p. 23-28, 6 pp. 2011.
Publisher Geografický ústav SAV
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/11:00055774
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-89580-02-6
Keywords (in Czech) lokalizační teorie; lokalizační faktory; měkké faktory; regionální rozvoj; přehled
Keywords in English location theories; locational factors; soft factors; regional development; overview
Tags AKR, rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Andrea Mikešková, učo 137293. Changed: 8. 4. 2012 21:47.
Abstract
Příspěvek se věnuje teoriím lokalizace a lokalizačním faktorům. Důraz je kladen zejména na současnou situaci a rostoucí význam tzv. měkkých lokalizačních faktorů a jejich využití při rozhodování o umístění investic.
Abstract (in English)
The paper deals with the development of theories of localization and locational factors with the emphasis on the examination of the growing importance of so-called soft locational factors and their application in the process of allocation of investment.
Links
MUNI/A/0966/2009, interní kód MUName: Projevy globální environmentální změny v krajinné sféře Země (Acronym: PROGLEZ)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 7. 10. 2022 11:46