MUSILOVÁ, Jana and Pavla MUSILOVÁ. Matematika II pro porozumění i praxi (Mathematics II for understanding and praxis). první. Brno: VUTIUM (Vysoké učení technické v Brně), 2012. 697 pp. ISBN 978-80-214-4071-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Matematika II pro porozumění i praxi
Name in Czech Matematika II pro porozumění i praxi
Name (in English) Mathematics II for understanding and praxis
Authors MUSILOVÁ, Jana and Pavla MUSILOVÁ.
Edition první. Brno, 697 pp. 2012.
Publisher VUTIUM (Vysoké učení technické v Brně)
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-214-4071-5
Keywords (in Czech) lineární algebra, diferenciální rovnice, nekonečné řady, funkce více proměnných, variační počet
Keywords in English linear algebra, differential equations, infinite series, functions of many variables, variational calculus
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Alena Rokosová, učo 107259. Changed: 18/4/2012 15:27.
Abstract
Netradiční výklad tradičních pojmů vysokoškolské matematiky pro studenty přírodovědných a technických oborů.
Abstract (in English)
Nontraditional presentation of traditional concepts of university mathematics for students of natural sciences and technical disciplines.
PrintDisplayed: 28/3/2023 02:01