BLAŽEJ, Petr. Vývoj učebnic na pozadí politických, kulturních a sociálních událostí: Politický systém a učebnice občanské výchovy – představení metody analýzy (Development of textbooks on the background of political, cultural and social events: the political system and civics textbooks - a performance analysis method). In 19. výroční konference ČAPV. 2011.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vývoj učebnic na pozadí politických, kulturních a sociálních událostí: Politický systém a učebnice občanské výchovy – představení metody analýzy
Name in Czech Vývoj učebnic na pozadí politických, kulturních a sociálních událostí: Politický systém a učebnice občanské výchovy – představení metody analýzy
Name (in English) Development of textbooks on the background of political, cultural and social events: the political system and civics textbooks - a performance analysis method
Authors BLAŽEJ, Petr.
Edition 19. výroční konference ČAPV, 2011.
Other information
Type of outcome Presentations at conferences
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Keywords (in Czech) Učebnice, politický systém, metoda, ideologie
Keywords in English Textbooks, political system, method, ideology
Changed by Changed by: Mgr. Petr Blažej, učo 177757. Changed: 26. 2. 2012 18:14.
Abstract
Poster se zabývá nastíněním metody, jak efektivně zkoumat ideologizaci učebnic.
Abstract (in Czech)
Poster is concerned with outlining methods, how to effectively examine the ideological textbooks.
PrintDisplayed: 2. 12. 2022 11:15