REPÍK, Ondřej. Regionální politika cestovního ruchu - case study Jihomoravský kraj. In Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. 2. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu: Sborník příspěvků. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2011. s. 77-90. ISBN 978-80-210-5728-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Regionální politika cestovního ruchu - case study Jihomoravský kraj
Název česky Regionální politika cestovního ruchu - case study Jihomoravský kraj
Název anglicky Rural tourism policy in the Czech Republic – case study of South Moravian Region
Autoři REPÍK, Ondřej (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, 2. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu: Sborník příspěvků, od s. 77-90, 14 s. 2011.
Nakladatel Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14560/11:00055808
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-210-5728-9
Klíčová slova česky cestovní ruch regionální politika cestovního ruchu veřejná podpora efektivnost hodnocení Jihomoravský kraj
Klíčová slova anglicky tourism regional tourism policy public subsidy effectiveness assessment South Moravian Region
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. Ondřej Repík, učo 76480. Změněno: 23. 3. 2013 20:42.
Anotace
Příspěvek je věnován nastavení politiky cestovního ruchu ve vybraném regionu ČR. Na příkladu Jihomoravského kraje je zkoumána koncepčnost této politiky, podoba reálně vykonávaných aktivit a také jejich celková efektivnost. V první části je provedena vstupní analýza návštěvnosti a analýza poptávky v příjezdovém cestovním ruchu Jihomoravského kraje. Obsah strategických dokumentů, struktura cílů, nositelů a použitých nástrojů je popisována v druhé části příspěvku. Následuje rozbor reálně vykonávané agendy jednotlivých nositelů a hodnocení efektivnosti jejich činností. Závěrečná část obsahuje souhrn problémových oblastí politiky cestovního ruchu v Jihomoravském kraji a návrhy na jejich řešení do budoucna.
Anotace anglicky
The article is devoted to adjustment of tourism public policy in chosen region of Czech republic. The strategy of such policy, form of the real activities and their overall effectiveness is studied on example of South Moravian Region. The first part deals with initial attendance analysis and demand analysis in incoming tourism of South Moravian Region. The content of strategic documents, structure of objectives, executors and tools is described in the second part of this article. Following text investigates functioning of individual executors and assessment of their effeciency. The last part contains summary of problematic areas in tourism public policy of South Moravian Region and suggestions how to solve them in future.
VytisknoutZobrazeno: 15. 8. 2022 20:40