REPÍK, Ondřej. Regionální politika cestovního ruchu - case study Jihomoravský kraj (Rural tourism policy in the Czech Republic – case study of South Moravian Region). In Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. 2. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu: Sborník příspěvků. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2011. p. 77-90. ISBN 978-80-210-5728-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Regionální politika cestovního ruchu - case study Jihomoravský kraj
Name in Czech Regionální politika cestovního ruchu - case study Jihomoravský kraj
Name (in English) Rural tourism policy in the Czech Republic – case study of South Moravian Region
Authors REPÍK, Ondřej (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, 2. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu: Sborník příspěvků, p. 77-90, 14 pp. 2011.
Publisher Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14560/11:00055808
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-210-5728-9
Keywords (in Czech) cestovní ruch regionální politika cestovního ruchu veřejná podpora efektivnost hodnocení Jihomoravský kraj
Keywords in English tourism regional tourism policy public subsidy effectiveness assessment South Moravian Region
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Ondřej Repík, učo 76480. Changed: 23. 3. 2013 20:42.
Abstract
Příspěvek je věnován nastavení politiky cestovního ruchu ve vybraném regionu ČR. Na příkladu Jihomoravského kraje je zkoumána koncepčnost této politiky, podoba reálně vykonávaných aktivit a také jejich celková efektivnost. V první části je provedena vstupní analýza návštěvnosti a analýza poptávky v příjezdovém cestovním ruchu Jihomoravského kraje. Obsah strategických dokumentů, struktura cílů, nositelů a použitých nástrojů je popisována v druhé části příspěvku. Následuje rozbor reálně vykonávané agendy jednotlivých nositelů a hodnocení efektivnosti jejich činností. Závěrečná část obsahuje souhrn problémových oblastí politiky cestovního ruchu v Jihomoravském kraji a návrhy na jejich řešení do budoucna.
Abstract (in English)
The article is devoted to adjustment of tourism public policy in chosen region of Czech republic. The strategy of such policy, form of the real activities and their overall effectiveness is studied on example of South Moravian Region. The first part deals with initial attendance analysis and demand analysis in incoming tourism of South Moravian Region. The content of strategic documents, structure of objectives, executors and tools is described in the second part of this article. Following text investigates functioning of individual executors and assessment of their effeciency. The last part contains summary of problematic areas in tourism public policy of South Moravian Region and suggestions how to solve them in future.
PrintDisplayed: 10. 8. 2022 22:26