BOČKOVÁ, Barbora. Podpora žáků se specificky narušeným vývojem řeči. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 165 s. ISBN 978-80-210-5609-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Podpora žáků se specificky narušeným vývojem řeči
Název anglicky The Support of Pupils with Specific Language Impairment
Autoři BOČKOVÁ, Barbora (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 165 s. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00055824
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5609-1
Klíčová slova česky specificky narušený vývoj řeči; žák se specificky narušeným vývojem řeči; alternativní a augmentativní komunikace; logoped
Klíčová slova anglicky specific language impairment; pupil with specific language impairment; alternative and augmentative communication; speech therapist
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 20. 3. 2012 10:11.
Anotace
Tématem publikace je problematika specificky narušeného vývoje řeči, jejím cílem je analyzovat možnosti podpory žáků s touto formou narušené komunikační schopnosti. Výzkumné šetření proběhlo ve dvou etapách.V první etapě proběhlo kvantitativní výzkumné šetření, v němž byli prostřednictvím dotazníku osloveni logopedi ze speciálně pedagogických center pro vady řeči v České republice. Ve druhé etapě, která byla zpracována metodou kvalitativního výzkumu, byla provedena analýza aplikace pomůcek vycházejících z principů alternativní a augmentativní komunikace u žáků se specificky narušeným vývojem řeči. Na základě výsledků šetření byla navržena opatření pro speciálně pedagogickou teorii a praxi.
Anotace anglicky
The theme of the submitted publication is one of the most complicated forms of the impaired communication ability – the specific language impairment. The aim of the publication is to analyze the possibilities of the support of pupils with the specific language impairment.The realization of the research was divided into two phases. The first phase of the research was the quantitative investigation; the explorational techniques was the questionnare. The respondent of the investigation was the speech therapist working in the special education centre specialized in speech disorders in the Czech republic. The second phase of the research, qualitative investigation, was focused on the pupils with specific language impairment. Based on the diagnostics of the difficulties and needs of these pupils, new aids were developed and the course of the sessions where these aids were applicated was analysed. On the ground of the verification of the assumption stated and evaluation of the information gained, next proposals and precautions were prepared for the special educational theory and practice.
VytisknoutZobrazeno: 17. 11. 2019 13:01