VYBÍRAL, Zbyněk. Příklady špatné praxe internetového poradce (Bad practice in Internet mediated counselling). In Pavel Veselský. Internetové poradenství - kvalita a budoucnost. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. p. 66-72. ISBN 978-80-244-2971-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Příklady špatné praxe internetového poradce
Name in Czech Příklady špatné praxe internetového poradce
Name (in English) Bad practice in Internet mediated counselling
Authors VYBÍRAL, Zbyněk (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Olomouc, Internetové poradenství - kvalita a budoucnost, p. 66-72, 7 pp. 2011.
Publisher Univerzita Palackého
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/11:00050531
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-244-2971-7
Keywords (in Czech) internet; poradce; chyby
Keywords in English Internet; counselor; faults
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D., učo 56065. Changed: 28. 2. 2012 09:22.
Abstract
Příspěvek vede k zamyšlení nad konkrétními odpověďmi z internetového poradenství. Volba slovních spojení, frazeologismů, hovorových výrazů, ale také intenzity apelování či přesvědčování představuje v pouze slovním kontaktu s klientem často úkol těžší, než se na první pohled zdá. V příspěvku jsou rozebrány riskantní či chybné intervence, založené na frázích nebo absolutních tvrzeních, které se nevyhýbají shazování, jízlivosti nebo poučování. Musíme se učit nejenom z good practice, ale také z bad practice.
Abstract (in English)
Not only good practice, but examples of bad practice as well are important for improvement in the field of Internet mediated counselling. Paper covers several examples of bad practice among interventions. Author points out language use, cliches, or coercive interventions as risky and potentially dangerous for clients.
Links
GAP407/11/0141, research and development projectName: Utváření integrativní psychoterapeutické perspektivy: analýza výcviku integrace v psychoterapii
Investor: Czech Science Foundation, Formation of an Integrative Perspective in Psychotherapy: Analysis of the Training in Psychotherapy Integration
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
2011_do_sborniku_ip.doc Licence Creative Commons  File version Vybíral, Z. 28. 2. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/973251/2011_do_sborniku_ip.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/973251/2011_do_sborniku_ip.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/973251/2011_do_sborniku_ip.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/973251/2011_do_sborniku_ip.doc?info
Uploaded/Created
Tue 28. 2. 2012 09:21, prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D., učo 56065
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D., učo 56065
Attributes
 

2011_do_sborniku_ip.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/973251/2011_do_sborniku_ip.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/973251/2011_do_sborniku_ip.doc
File type
Word (application/msword)
Size
72,5 KB
Hash md5
c15a305628fe107ab0b02716814738f2
Uploaded/Created
Tue 28. 2. 2012 09:21

2011_do_sborniku_ip.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/973251/2011_do_sborniku_ip.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/973251/2011_do_sborniku_ip.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
14 KB
Hash md5
fc903b8ea9868201ae2d2720285895cc
Uploaded/Created
Tue 28. 2. 2012 09:24

2011_do_sborniku_ip.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/973251/2011_do_sborniku_ip.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/973251/2011_do_sborniku_ip.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
280,6 KB
Hash md5
cb3265d7a1dc3a722c06cd4003806b0e
Uploaded/Created
Tue 28. 2. 2012 09:24
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 25. 3. 2023 11:32