Informační systém MU
KOUTSKÁ, Mariana. Kultura a problematika přístupnosti kulturního bohatství ve vzdělávání neslyšících žáků ZŠ. In Karel Pančocha. Pančocha, K. Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 122-128. ISBN 978-80-210-5663-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kultura a problematika přístupnosti kulturního bohatství ve vzdělávání neslyšících žáků ZŠ
Název česky Kultura a problematika přístupnosti kulturního bohatství ve vzdělávání neslyšících žáků ZŠ
Název anglicky Culture and the Issue of Accessibility of Cultural Wealth in Deaf Pupils‘ Primary Education
Autoři KOUTSKÁ, Mariana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Pančocha, K. Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání, od s. 122-128, 7 s. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00055849
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5663-3
Klíčová slova česky neslyšící žáci; vzdělávání; kultura; kulturní bohatství; kulturní instituce; kulturní práva; RVP ZV; ŠVP; přístupnost, legislativa; tlumočení; znakový jazyk
Klíčová slova anglicky deaf pupils; education; culture; cultural wealth; cultural institution; cultural rights; Framework Education Program for primary school; School Education Program; accessibility; legislature; interpreting; sign language
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. MgA. Mariana Chytilová, Ph.D., učo 131075. Změněno: 18. 2. 2013 20:10.
Anotace
Kapitola prezentuje první fázi výzkumného šetření zaměřujícího se na kulturu a přístupnost kulturního bohatství ve vzdělávání neslyšících žáků ZŠ. Dominantním cílem výzkumu je analyzovat míru zprostředkování kulturního bohatství neslyšícím žákům v ZŠ pro sluchově postižené v Praze-Radlicích s přihlédnutím ke spolupráci s kulturními institucemi a očekávaným výstupům RVP ZV. Text terminologicky vymezuje téma kultury i kulturního bohatství a představuje legislativu související s kulturními právy neslyšících ve světovém a českém kontextu. Kapitola rovněž mapuje provázanost RVP ZV a kultury v jednotlivých vzdělávacích oblastech a průřezových tématech. V neposlední řadě se text věnuje začlenění spolupráce s kulturními institucemi do ŠVP škol pro sluchově postižené.
Anotace anglicky
The objective of this chapter is to present the fi rst part of the research focused on the culture and the accessibility of cultural wealth in deaf pupils‘ primary education. The major aim of the research is to analyse the condition of the accessibility of cultural wealth to the deaf pupils of the primary school in Prague-Radlice with regard to the cooperation with cultural institutions and to the prospective outputs of the Framework Education Program for primary schools. The paper sets out the terminology of culture and cultural wealth as well as legislative tools connected with the cultural rights of deafs in both Czech and global context. The chapter also maps out the cohesion between culture and educational areas and cross-sectional themes of the Framework Education Program. Last but not least, the chapter deals with the issue of including cooperation with cultural institutions in School Education Programmes of primary schools for pupils with hearing impairment.
Návaznosti
MUNI/B/1027/2010, interní kód MUNázev: Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání (Akronym: PEVIV)
Investor: Masarykova univerzita, Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání, DO R. 2020_Kategorie B - Specifický výzkum - Studentské vědecké konference
Zobrazeno: 1. 2. 2023 09:47