LOJDOVÁ, Kateřina. Současné prostředí subkultur – punk (Punk subculture today). In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 479-483. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-33.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Současné prostředí subkultur – punk
Name in Czech Současné prostředí subkultur – punk
Name (in English) Punk subculture today
Authors LOJDOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. p. 479-483, 5 pp. 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Fulltext
RIV identification code RIV/00216224:14210/11:00055882
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-5774-6
Doi 10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-33
Keywords (in Czech) hodnoty; punk; subkultura; kvalitativní výzkum
Keywords in English values;punk; subculture; qualitative research
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 28. 3. 2012 13:13.
Abstract
Příspěvek se výzkumně zabývá jedním z významných socializačních prostředí – prostředím punkové subkultury, které je nejprve ukotveno na poli sociální pedagogiky. Pro účely tohoto textu byla zvolena dílčí výzkumná otázka: „K jakým hodnotám se hlásí členové punkové subkultury?“. Vzorek tvoří 7 informantů, nástrojem sběru dat se stal polostrukturovaný rozhovor. Hodnoty identifikované u členů punkové subkultury jsou prezentovány ve čtyřech kategoriích. První tvoří kreativní hodnoty, druhou sociální a environmentální hodnoty, třetí materiální hodnoty a čtvrtou kategorií je samostatně stojící hodnota zábavy. Příspěvek se výzkumně zabývá jedním z významných socializačních prostředí – prostředím punkové subkultury, které je nejprve ukotveno na poli sociální pedagogiky. Pro účely tohoto textu byla zvolena dílčí výzkumná otázka: „K jakým hodnotám se hlásí členové punkové subkultury?“. Vzorek tvoří 7 informantů, nástrojem sběru dat se stal polostrukturovaný rozhovor. Hodnoty identifikované u členů punkové subkultury jsou prezentovány ve čtyřech kategoriích. První tvoří kreativní hodnoty, druhou sociální a environmentální hodnoty, třetí materiální hodnoty a čtvrtou kategorií je samostatně stojící hodnota zábavy.
Abstract (in English)
This paper defines the punk subculture as a milieu for socialization of the youth. The findings are integrated into the theory of Social Education. The research is based on qualitative semi-structured interviews with seven young members of the punk subculture. The goal for this part of research was describe values in punk subculture. The results are divided into four groups: creative values, social and enviromental values, material values and the value of fun. The research is part of dissertation thesis in progress
PrintDisplayed: 2. 12. 2022 10:04