PAVLÍK, Jan. Modules of ordered multiplicative structures. Journal of Electrical Engineering. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006, roč. 56/2005, č. 12, s. 73-76. ISSN 1335-3632.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Modules of ordered multiplicative structures
Název česky Moduly uspořádaných struktur s násobením
Název anglicky Modules of ordered multiplicative structures
Autoři PAVLÍK, Jan.
Vydání Journal of Electrical Engineering, Bratislava, Slovak University of Technology, 2006, 1335-3632.
Další údaje
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky polosvaz, polookruh, kvantál, modul, duální dvojice
Klíčová slova anglicky semilattice, semiring, quantale, module, dual pair
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Jan Pavlík, Ph.D., učo 23428. Změněno: 1. 3. 2012 12:22.
Anotace
In this paper we work with idempotent semirings called here ordered multiplicative structure (OM-structure). We study category of its modules. The aim of this work is to prepare field for further investigation of Morita equivalence of relevant structures.
Anotace česky
Práce pojednává o idempotentních polookruzích, které se zde nazývají uspořádanými strukturami s násobením (OM-struktury). Zabýváme se jejich moduly. Cílem práce je vytvořit základy pro následný výzkum v oblasti Moritovy ekvivalence těchto struktur.
Anotace anglicky
In this paper we work with idempotent semirings called here ordered multiplicative structure (OM-structure). We study category of its modules. The aim of this work is to prepare field for further investigation of Morita equivalence of relevant structures.
VytisknoutZobrazeno: 1. 10. 2022 04:44