ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Miroslav TOMIŠKA, Lenka ZAHRADOVÁ and Zdeněk KRÁL. Eozinofilie (Eosinophilia). Postgraduální medicína. 2012, vol. 14, No 2, p. 215-227. ISSN 1212-4184.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Eozinofilie
Name (in English) Eosinophilia
Authors ADAM, Zdeněk (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Luděk POUR (203 Czech Republic, belonging to the institution), Marta KREJČÍ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Miroslav TOMIŠKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lenka ZAHRADOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Zdeněk KRÁL (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Postgraduální medicína, 2012, 1212-4184.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00059405
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) eozinofily; eozinofilie; etiologie; hypereozinofilní syndrom; vyšetřovací postup; léčba
Keywords in English eosinophil; eosinophilia; aetiology; hypereosinophilic syndrome; treatment; examination procedure
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 5. 3. 2012 09:07.
Abstract
Eozinofilie je reakce na specifickou T-buněčnou imunitní odpověď, obvykle na zevní alergeny nebo na parazitární (helmintickou) infekci, výjimečně na jiné infekce (mykotické nebo bakteriální). Zvýšený počet eozinofilů může provázet velký počet chorob, z nichž některé jsou dobře, jiné hůře léčebně ovlivnitelné. Každý nález zvýšeného počtu eozinofilů vyžaduje pečlivé vyšetření a pokud je rozpoznán patologický podklad tohoto zvýšení, tak i odpovídající léčbu.
Abstract (in English)
Eosinophilia is a reaction to a specific T-cell immunity response, usually to allergens of external origins, or a parasitic (helminthic) infections, in exceptional cases to different types of infections as well (mycotic or bacterial). Increased eosinophil levels can be accompanying a wide range of diseases, of which some respond well to therapy, others less so. Every finding of elevated eosinophil levels requires a thorough examination; and if there is any pathological condition discovered, underlying the finding, appropriate treatment should be commenced.
Links
LC06027, research and development projectName: Univerzitní výzkumné centrum - Česká myelomová skupina (Acronym: LC MGUS)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, University Research Centre - Czech Myeloma Group
MSM0021622434, plan (intention)Name: Od klasických prognostických markerů ke klinicky aplikovatelným farmakogenomickým a farmakoproteomickým projektům u mnohočetného myelomu a monoklonálních gamapatií
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, From classic prognostic markers to clinical applications in selected pharmacogenomic and pharmacoproteomic projects in multiple myeloma and monoclonal gammapathies
NT11154, research and development projectName: Úloha mitotické disrupce v B lymfocytech u mnohočetném myelomu
Investor: Ministry of Health of the CR
PrintDisplayed: 30. 9. 2022 11:26