JANÍK, Miroslav. Einfluss der L1 und L2 auf die Textproduktion in der L3 mit Berücksichtigung der kulturellen Spezifika der Textsorten. In Mehrsprachigkeit am Beispiel Deutsch nach Englisch – in Forschung und schulischer Praxis. 2011.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Einfluss der L1 und L2 auf die Textproduktion in der L3 mit Berücksichtigung der kulturellen Spezifika der Textsorten
Název česky Vliv mateřského jazyka a prvního cizího jazyka na produkci textů v druhém cizím jazyce se zřetelem ke kulturním specifikám
Název anglicky Text Production in the Second Foreign Language (L3) with Regard to Cultural Specifics
Autoři JANÍK, Miroslav.
Vydání Mehrsprachigkeit am Beispiel Deutsch nach Englisch – in Forschung und schulischer Praxis, 2011.
Další údaje
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Mnohojazyčnost, L1 (mateřský jazyk), L2 (první cizí jazyk), L3 (druhý cizí jazyk), transfer, produktivní dovednosti, kulturní specifika
Klíčová slova anglicky Multilingualism, L1 (mother tongue), L2 (first foreign language), L3 (second foreign language), language tranfer, productive skills, cultural specifics
Změnil Změnil: Mgr. Miroslav Janík, Ph.D., učo 183873. Změněno: 5. 3. 2012 15:55.
Anotace
Im Beitrag wurde das Dissertationsprojekt vorgestellt, vor allem theoretische Grundlagen und das Forschungsdesign.
Anotace česky
V příspěvku byl prezentován projekt disertační práce, zejména teoretická východiska a design výzkumu.
Anotace anglicky
In the article was presented dissertation project, especially the theoretical part and research design.
Návaznosti
GAP407/11/0321, projekt VaVNázev: Mnohojazyčnost v české škole: učení a vyučování němčiny po angličtině
Investor: Grantová agentura ČR, Mnohojazyčnost v české škole: učení a vyučování němčiny po angličtině
VytisknoutZobrazeno: 29. 3. 2023 16:31