JANÍK, Miroslav. Einfluss der L1 und L2 auf die Textproduktion in der L3 mit Berücksichtigung der kulturellen Spezifika der Textsorten (Text Production in the Second Foreign Language (L3) with Regard to Cultural Specifics). In Mehrsprachigkeit am Beispiel Deutsch nach Englisch – in Forschung und schulischer Praxis. 2011.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Einfluss der L1 und L2 auf die Textproduktion in der L3 mit Berücksichtigung der kulturellen Spezifika der Textsorten
Name in Czech Vliv mateřského jazyka a prvního cizího jazyka na produkci textů v druhém cizím jazyce se zřetelem ke kulturním specifikám
Name (in English) Text Production in the Second Foreign Language (L3) with Regard to Cultural Specifics
Authors JANÍK, Miroslav.
Edition Mehrsprachigkeit am Beispiel Deutsch nach Englisch – in Forschung und schulischer Praxis, 2011.
Other information
Type of outcome Presentations at conferences
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Mnohojazyčnost, L1 (mateřský jazyk), L2 (první cizí jazyk), L3 (druhý cizí jazyk), transfer, produktivní dovednosti, kulturní specifika
Keywords in English Multilingualism, L1 (mother tongue), L2 (first foreign language), L3 (second foreign language), language tranfer, productive skills, cultural specifics
Changed by Changed by: Mgr. Miroslav Janík, Ph.D., učo 183873. Changed: 5. 3. 2012 15:55.
Abstract
Im Beitrag wurde das Dissertationsprojekt vorgestellt, vor allem theoretische Grundlagen und das Forschungsdesign.
Abstract (in Czech)
V příspěvku byl prezentován projekt disertační práce, zejména teoretická východiska a design výzkumu.
Abstract (in English)
In the article was presented dissertation project, especially the theoretical part and research design.
Links
GAP407/11/0321, research and development projectName: Mnohojazyčnost v české škole: učení a vyučování němčiny po angličtině
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 16. 8. 2022 21:55