Informační systém MU
LUKÁŠOVÁ, Jana. Motivační strategie v cizojazyčné výuce. In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová. Janíková, V., Píšová, M., Hanušová., S. Výzkum výuky cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 47-58. ISBN 978-80-210-5719-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Motivační strategie v cizojazyčné výuce
Název česky Motivační strategie v cizojazyčné výuce
Název anglicky Motivational Strategies in the Foreign Language Classroom
Autoři LUKÁŠOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Janíková, V., Píšová, M., Hanušová., S. Výzkum výuky cizích jazyků, od s. 47-58, 12 s. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00055947
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5719-7
Klíčová slova česky anglický jazyk; motivace; motivační strategie; motivační techniky; motivační teorie; výzkumné metody; kvantitativně-kvalitativní výzkum
Klíčová slova anglicky English language; motivation; motivational strategies; motivational techniques; motivational theories; research methods; quantitative-qualitative research
Štítky Motivační strategie, smíšený design
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Jana Lukášová, učo 381666. Změněno: 7. 3. 2012 11:14.
Anotace
Příspěvek se zabývá nejčastěji použitými metodami ve výzkumu užívání motivačních strategií ve výuce cizího jazyka a na vybraných studiích provedených v zahraničích demonstruje cíle výzkumu, výzkumné otázky, výzkumné metody, nástroje a zkoumané vzorky. Je koncipován jako přípravná fáze pro připravovaný výzkum na téma Využívání motivačních strategií ve výuce anglického jazyka u vybraných skupin studentů bakalářských nefilologických oborů v ČR (na 4 vybraných univerzitách), který bude realizován metodami kvantitativního a kvalitativního výzkumu, jako je analýza pozorovaných učebních jednotek, dotazníkové šetření a polostrukturované interview s učiteli.
Anotace anglicky
The paper deals with the most frequently used methods within the research in motivational strategies in the foreign language classroom. The goals of the research, research questions, research methods, instruments and analysed samples are presented. As such it is conceived as a foundation for the intended research entitled Use of Motivational Strategies in Teaching English to Selected Groups of Students of Tertiary Non- Philological BA Programmes in CR (at 4 selected universities), which is planned as a quantitative-qualitative research, i.e. it deployes analysis of the observed lessons, a questionnaire and a semi-structured interview with teachers.
Návaznosti
MUNI/B/1026/2010, interní kód MUNázev: Cyklus konferencí k problematice kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání (Akronym: CYKO 2011)
Investor: Masarykova univerzita, Cyklus konferencí k problematice kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání, DO R. 2020_Kategorie B - Specifický výzkum - Studentské vědecké konference
Zobrazeno: 1. 4. 2023 09:45