DOŠLÝ, Ondřej, Abdullah ÖZBEKLER a Roman ŠIMON HILSCHER. Oscillation criterion for half-linear differential equations with periodic coefficients. Journal of Mathematical Analysis and Applications. San Diego (USA): Elsevier Science, 2012, roč. 393, č. 2, s. 360-366. ISSN 0022-247X. doi:10.1016/j.jmaa.2012.03.020.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Oscillation criterion for half-linear differential equations with periodic coefficients
Název česky Oscilační kritérium pro pololineární diferenciální rovnice s periodickými koeficienty
Autoři DOŠLÝ, Ondřej (203 Česká republika, domácí), Abdullah ÖZBEKLER (792 Turecko) a Roman ŠIMON HILSCHER (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Journal of Mathematical Analysis and Applications, San Diego (USA), Elsevier Science, 2012, 0022-247X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 1.050
Kód RIV RIV/00216224:14310/12:00057286
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2012.03.020
UT WoS 000304722100004
Klíčová slova česky oscilace; pololineární rovnice; periodické koeficienty; modifikovaná Riccatiho rovnice; Hillova rovnice
Klíčová slova anglicky Oscillation; Half-linear equation; Periodic coefficients; Modified Riccati equation; Hill's Equation
Štítky AKR, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Andrea Mikešková, učo 137293. Změněno: 11. 4. 2013 12:43.
Anotace
In this paper, we present an oscillation criterion for second order half-linear differential equations with periodic coefficients. The method is based on the nonexistence of a proper solution of the related modified Riccati equation. Our result can be regarded as an oscillatory counterpart to the nonoscillation criterion by Sugie and Matsumura (2008). These two theorems provide a complete half-linear extension of the oscillation criterion of Kwong and Wong (2003) dealing with the Hill's equation.
Anotace česky
V tomto článku jsme odvodili oscilační kritérium pro pololineární diferenciální rovnice druhého řádu s periodickými koeficienty. Naše metoda je založena na neexistenci vlastního řešení přidružené modifikované Riccatiho rovnice. Tento výsledek je oscilačním protějškem neoscilačního kritéria autorů Sigie a Matsumury (2008). Tyto dva výsledky pak dávají kompletní pololineární zobecnění příslušných výsledků Kwonga a Wonga (2003), které se týkaly Hillovy diferenciální rovnice.
Návaznosti
GAP201/10/1032, projekt VaVNázev: Diferenční rovnice a dynamické rovnice na ,,time scales'' III (Akronym: Difrov)
Investor: Grantová agentura ČR, Diferenční rovnice a dynamické rovnice na time scales III
GAP201/11/0768, projekt VaVNázev: Kvalitativní vlastnosti řešení diferenciálních rovnic a jejich aplikace
Investor: Grantová agentura ČR, Kvalitativní vlastnosti řešení diferenciálních rovnic a jejich aplikace
VytisknoutZobrazeno: 4. 12. 2022 04:03