DOŠLÝ, Ondřej, Abdullah ÖZBEKLER and Roman ŠIMON HILSCHER. Oscillation criterion for half-linear differential equations with periodic coefficients. Journal of Mathematical Analysis and Applications. San Diego (USA): Elsevier Science, 2012, vol. 393, No 2, p. 360-366. ISSN 0022-247X. doi:10.1016/j.jmaa.2012.03.020.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Oscillation criterion for half-linear differential equations with periodic coefficients
Name in Czech Oscilační kritérium pro pololineární diferenciální rovnice s periodickými koeficienty
Authors DOŠLÝ, Ondřej (203 Czech Republic, belonging to the institution), Abdullah ÖZBEKLER (792 Turkey) and Roman ŠIMON HILSCHER (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Journal of Mathematical Analysis and Applications, San Diego (USA), Elsevier Science, 2012, 0022-247X.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 1.050
RIV identification code RIV/00216224:14310/12:00057286
Organization unit Faculty of Science
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2012.03.020
UT WoS 000304722100004
Keywords (in Czech) oscilace; pololineární rovnice; periodické koeficienty; modifikovaná Riccatiho rovnice; Hillova rovnice
Keywords in English Oscillation; Half-linear equation; Periodic coefficients; Modified Riccati equation; Hill's Equation
Tags AKR, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Andrea Mikešková, učo 137293. Changed: 11/4/2013 12:43.
Abstract
In this paper, we present an oscillation criterion for second order half-linear differential equations with periodic coefficients. The method is based on the nonexistence of a proper solution of the related modified Riccati equation. Our result can be regarded as an oscillatory counterpart to the nonoscillation criterion by Sugie and Matsumura (2008). These two theorems provide a complete half-linear extension of the oscillation criterion of Kwong and Wong (2003) dealing with the Hill's equation.
Abstract (in Czech)
V tomto článku jsme odvodili oscilační kritérium pro pololineární diferenciální rovnice druhého řádu s periodickými koeficienty. Naše metoda je založena na neexistenci vlastního řešení přidružené modifikované Riccatiho rovnice. Tento výsledek je oscilačním protějškem neoscilačního kritéria autorů Sigie a Matsumury (2008). Tyto dva výsledky pak dávají kompletní pololineární zobecnění příslušných výsledků Kwonga a Wonga (2003), které se týkaly Hillovy diferenciální rovnice.
Links
GAP201/10/1032, research and development projectName: Diferenční rovnice a dynamické rovnice na ,,time scales'' III (Acronym: Difrov)
Investor: Czech Science Foundation
GAP201/11/0768, research and development projectName: Kvalitativní vlastnosti řešení diferenciálních rovnic a jejich aplikace
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 4/2/2023 12:15