DOŠLÝ, Ondřej a Petr ZEMÁNEK. Integrální počet v R. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 222 s. ISBN 978-80-210-5635-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Integrální počet v R
Název česky Integrální počet v R
Název anglicky Integral Calculus in R
Autoři DOŠLÝ, Ondřej a Petr ZEMÁNEK.
Vydání 1. vydání. Brno, 222 s. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-210-5635-0
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D., učo 78442. Změněno: 1. 2. 2013 17:44.
Anotace
Integrální počet je druhou základní partií úvodního kurzu matematické analýzy. Toto skriptum je určeno posluchačům bakalářského studia odborné i učitelské matematiky, fyziky, matematické ekonomie a informatiky. Celý text je rozdělen do šesti kapitol. V úvodní kapitole jsou probrány základní metody určování primitivních funkcí. Druhá kapitola je věnována konstrukci, vlastnostem a výpočtu určitého (Riemannova) integrálu. Třetí kapitola pojednává o nevlastních integrálech, a to jak o integrálech přes neohraničený obor, tak i o integrálech z neohraničených funkcí. Ve čtvrté kapitole jsou studovány geometrické a některé základní fyzikální aplikace určitého integrálu. Pátá kapitola je zaměřena na některé alternativní konstrukce určitého integrálu (zejména na Newtonův, Lebegueův a Kurzweilův integrál). Text je uzavřen doplňkem o konstrukci míry, která úzce souvisí s teorií určitého integrálu.
Anotace anglicky
The integral calculus is the second fundamental part of the one-variable calculus. The book consists of six chapters. Basic methods of finding the antiderivatives (primitive functions) are given in the first chapter. The second chapter is devoted to the theory of the definite (Riemann) integral. Improper integrals (over an unbounded interval or for functions with a singular point) are studied in the third chapter. Geometric and some fundamental physical applications of the integral calculus can be found in the fourth chapter. In Chapter 5, some alternative constructions of the definite integral are presented (especially, the Newton, Lebesgue, and Kurzweil integrals). The book is concluded with an appendix about the theory of a measure (especially, of the Jordan and Lebesgue measures).
VytisknoutZobrazeno: 6. 12. 2022 02:01