JEŘÁBEK, Richard and Alena KŘÍŽOVÁ. K českým analogiím v ikonografii a funkci zlidovělých tisků (To the Czech Parallels in the Icinography and to the Function of the Popularized Prints.). In Lidová výtvarná kultura: dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice. 1. vyd. Brno: Muni press, 2011. p. 176-186. Etnologické studie 10. ISBN 978-80-210-5584-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name K českým analogiím v ikonografii a funkci zlidovělých tisků
Name (in English) To the Czech Parallels in the Icinography and to the Function of the Popularized Prints.
Authors JEŘÁBEK, Richard (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Alena KŘÍŽOVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Lidová výtvarná kultura: dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice. p. 176-186, 11 pp. Etnologické studie 10, 2011.
Publisher Muni press
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/11:00055988
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-5584-1
Keywords (in Czech) ikonografie; lidová kultura; zlidovělá grafika; české země;17. - 19. století.
Keywords in English iconography; folk culture; folk graphic; Czech lands. 17th - 19th century.
Tags rivok
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 4. 4. 2012 08:56.
Abstract
Grafické listy se v českém a moravském lidovém prostředí vyskytují od přelomu 17. a 18. století. Nejčastější byla biblická témata z Nového zákona, kromě výjevů ze života Krista a P. Marie byly oblíbené obrazy světců, zvláště patronů domu a hospodářství. Tyto grafiky visely jako zarámované obrazy ve svatém koutu v jizbě nebo se vylepovaly na vnitřní strany truhly a na dveře skříní.
Abstract (in English)
Graphics in the Czech and Moravian folk environment occur at he turn of the 17th and 18th century. The most common were biblical themes from the New Testament, in addition to scenes from the life of Christ and the Virgin Mary were popular images of saints, especially the patrons of the house and the farm. These graphics as framed paintings hung in the holy corner in the room or hung on the inside of the chest and cabinet doors.
PrintDisplayed: 29. 3. 2023 18:57