KUČERA, Jiří, Pavel BOUCHAL, Hana ČERNÁ, David POTĚŠIL, Oldřich JANICZEK, Zbyněk ZDRÁHAL a Martin MANDL. Kinetics of anaerobic elemental sulfur oxidation by ferric iron in Acidithiobacillus ferrooxidans and protein identification by comparative 2-DE-MS/MS. ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY. DORDRECHT (NETHERLANDS): Springer, 2012, roč. 101, č. 3, s. 561-573. ISSN 0003-6072. doi:10.1007/s10482-011-9670-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kinetics of anaerobic elemental sulfur oxidation by ferric iron in Acidithiobacillus ferrooxidans and protein identification by comparative 2-DE-MS/MS
Název česky Kinetika anaerobní oxidace síry železitými ionty u bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans a identifikace proteinů pomocí 2-DE-MS/MS
Autoři KUČERA, Jiří (203 Česká republika, domácí), Pavel BOUCHAL (203 Česká republika, domácí), Hana ČERNÁ (203 Česká republika, domácí), David POTĚŠIL (203 Česká republika, domácí), Oldřich JANICZEK (203 Česká republika, domácí), Zbyněk ZDRÁHAL (203 Česká republika, domácí) a Martin MANDL (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY, DORDRECHT (NETHERLANDS), Springer, 2012, 0003-6072.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Nizozemsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 2.072
Kód RIV RIV/00216224:14310/12:00057288
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1007/s10482-011-9670-2
UT WoS 000300314200010
Klíčová slova česky Acidithiobacillus; Anaerobní oxidace síry, Redukce Fe(III), Proteomika; MS analýza
Klíčová slova anglicky Acidithiobacillus; Anaerobic sulfur oxidation; Ferric iron reduction; Proteomics; MS analysis
Štítky AKR, podil
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Ing. Martin Mandl, CSc., učo 1408. Změněno: 13. 1. 2016 09:57.
Anotace
Elemental sulfur oxidation by ferric iron in Acidithiobacillus ferrooxidans was investigated. The apparent Michaelis constant for ferric iron was 18.6 mM. An absence of anaerobic ferric iron reduction ability was observed in bacteria maintained on elemental sulfur for an extended period of time. Upon transition from ferrous iron to elemental sulfur medium, the cells exhibited similar kinetic characteristics of ferric iron reduction under anaerobic conditions to those of cells that were originally maintained on ferrous iron. Nevertheless, a total loss of anaerobic ferric iron reduction ability after the sixth passage in elemental sulfur medium was demonstrated. The first proteomic screening of total cell lysates of anaerobically incubated bacteria resulted in the detection of 1599 protein spots in the master two-dimensional electrophoresis gel. A set of 59 more abundant and 49 less abundant protein spots that changed their protein abundances in an anaerobiosis-dependent manner was identified and compared to iron- and sulfur-grown cells, respectively. Proteomic analysis detected a significant increase in abundance under anoxic conditions of electron transporters, such as rusticyanin and cytochrome c552, involved in the ferrous iron oxidation pathway. Therefore we suggest the incorporation of rus-operon encoded proteins in the anaerobic respiration pathway. Two sulfur metabolism proteins were identified, pyridine nucleotide-disulfide oxidoreductase and sulfide-quinone reductase. The important transcription regulator, ferric uptake regulation protein, was anaerobically more abundant. The anaerobic expression of several proteins involved in cell envelope formation indicated a gradual adaptation to elemental sulfur oxidation.
Anotace česky
Byla studována kinetika a proteomika anaerobní oxidace síry ionty Fe(III) u Acidithiobacillus ferrooxidans. Zdánlivá Michaelisova konstanta pro Fe(III) byla 18,6 mM. Bakterie udržované na síře ztrácely schopnost anaerobní oxidace síry. První proteomická analýza buněčného lýzátu vyústila v 1599 proteinových spotů za použití srovnávací 2-DE. Proteinové složení bylo konfrontováno s bakteriemi oxidujícími železo(II) a síru a vyhodnoceny typické proteiny odpovídající anaerobióze. Výsledky poukazují na hlavní metabolické dráhy daného procesu.
Návaznosti
GA525/08/0697, projekt VaVNázev: Aktivita acidofilních bakterií oxidujících síru za aerobních a anaerobních podmínek
Investor: Grantová agentura ČR, Aktivita acidofilních bakterií oxidujících síru za aerobních a anaerobních podmínek
MSM0021622413, záměrNázev: Proteiny v metabolismu a při interakci organismů s prostředím
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Proteiny v metabolismu a při interakci organismů s prostředím
MSM0021622415, záměrNázev: Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
VytisknoutZobrazeno: 8. 8. 2022 16:00