DROZD, David. Tělo chvějící se v tichu aneb Hledání tragického gesta : Lékař své cti v režii Hany Burešové (The Body Trembling in silence, or, In Search of the Tragic Gesture. The Surgeon of His Honour Under the Direction of Hana Burešová). Divadelní revue. Praha: Institut umění - divadelní ústav, 2011, roč. 22, č. 1, p. 77-107, 30 pp. ISSN 0862-5409.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Tělo chvějící se v tichu aneb Hledání tragického gesta : Lékař své cti v režii Hany Burešové
Name in Czech Tělo chvějící se v tichu aneb Hledání tragického gesta : Lékař své cti v režii Hany Burešové
Name (in English) The Body Trembling in silence, or, In Search of the Tragic Gesture. The Surgeon of His Honour Under the Direction of Hana Burešová
Authors DROZD, David (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Divadelní revue, Praha, Institut umění - divadelní ústav, 2011, 0862-5409.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/11:00050563
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) Analýza inscenace; Inscenování tragédie; režijní styl; Hana Burešová; Calderon
Keywords in English Performance analysis; Performing Tragedy; Directirial Style; Hana Burešová; Calderon
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 10/4/2012 17:50.
Abstract
Analýza inscenace Lékář své cti (režie Hana Burešová) v širších souvislostech režijní tvorby režisérky. Ukazuje vazby mezi jednotlivými složkamai inscenace, zdůrazňuje roli dramaturgického myšlení v celém procesu a snaží se ukázat, jak se "vážná" linie režisérčiny tvorby vyvíjí.
Abstract (in English)
Analysis of performance Surgeon of His Honour (directed by Hana Burešová) in kontext of her directing work. Demonstrates connection between elements of theatre performance, emphasises role of dramaturgical thinking in the whole process of creation the piece and tryies to show, how "serious" line of Burešová's directing work develops.
Links
GAP409/11/1082, research and development projectName: Český divadelní strukturalismus: souvislosti a potenciál
Investor: Czech Science Foundation, Czech Structuralist Thought on Theatre: Context and Potency
PrintDisplayed: 8/2/2023 02:34